Детската душа

Детската душа

  • Година на публикация: 1993
  • Издателство: Eurasia Academic Publishers
Към общоприетото схващане за половия нагон се отнася и мнението, че той отсъствува в детството и се появява едва в периода от живота, който е получил названието пубертет.* Но това изобщо не е обикновена грешка.

Съдържание