Защита на лични данни

 

Събиране и обработка на лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон, номер на банкова сметка, копие на лична карта, актуална снимка. Фондация “ДАРИТЕЛИ БЪЛГАРИЯ” под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по платформата.

Използване и съхраняване на личните данни

За заявители на кампании

Фондация “ДАРИТЕЛИ БЪЛГАРИЯ” използва личните данни за проверка истинността на създадените кампании. С цел избягване на злоупотреби, ние сме длъжни да проверим всяка предоставена информация дали съответства на нашите изисквания.

Личните данни се пазят само на хартиен носител като след изпращането им по имейл, всички имейли се изтриват.

При поискване, всички лични данни могат да бъдат премахнати като с това ще бъде премахната и кампанията която е създадена.

Не се толерират кампании с цел лични или бизнес облаги.

За кампании свързани с непълнолетни лица, задължително се изисква разрешение от родител или законен настойник, за публикуване на снимка на непълнолетното лице.

При отказ от предоставяне на всички необходими данни за проверка на желаната благотворителна кампания, Фондация “ДАРИТЕЛИ БЪЛГАРИЯ” си запазва правото да откаже да стартира кампанията.

За дарители

Фондация “ДАРИТЕЛИ БЪЛГАРИЯ” използва личните Ви данни за да можем да Ви издадем по желане договор за направено дарение, както и протокол за получено.

Те са Ви необходими за получаване на данъчни облекчения.

 

Предоставяне на лични данни на 3-ти лица

Фондация “ДАРИТЕЛИ БЪЛГАРИЯ” може да предостави частични данни на 3-ти лица като - куриерски фирми с цел повишаване ефективността за събиране на средства или изпращане на документи към Вас.

Фондация “ДАРИТЕЛИ БЪЛГАРИЯ” НЕ предоставя получени копия на лични документи, епикризи и др. документи съдържащи Ваши лични данни като: ЕГН, номер на лична карта и Адрес по местоживеене.

 

Какви лични данни се изискват

Задължителни за всяка кампания:

 • Попълнена декларация за съответната кампания.
 • Копие от лична карта на заявителят на кампанията.
 • Копие от проформа фактура за оферта указваща сумата на кампанията.

За кампании свързани със събиране на средства за лечение

 • Копие от последната епикриза на лицето за което ще се създава кампанията.
 • Актуална снимка.
 • Ако лицето е под 18 години - подписана декларация за съгласие от родител или законен настойник за публикуване на снимка на детето.
 • IBAN на дарителска сметка, попълнен от банката.

За кампании не свързани със средства за лечение

 • IBAN за превеждане на сумите от даренията регистриран на лицето подаващо декларацията за включване на кампания

За дарители

 • Ако желаете създаването на договор за дарение се изискват данни на Фирма и данни на МОЛ.
 • Издаването на договор и протокол е по желание.
 • Ако не желаете да Ви издадем посочените документи, не е нужно да въвеждате Вашите лични данни.
 • При въвеждане на имейл, ние запазваме този имейл в нашата база данни за да можем да водим хронология на Вашите дарения, за да Ви предоставим справка по всяко едно време.
  • Вашият профил като дарител, може да бъде изтрит по всяко време, след като изпратите молба за това на имейл: [email protected].
 • При създаване на ново дарение, ние записваме вашето IP. Това се прави с цел да се следят злоупотреби с даренията, както и за проверка на суми по големи от 30 000 лв (Изисквания по закона за борба с прането на пари)

 

Как съхраняваме Вашите данни

Всички лични данни свързани с кампаниите (без дарителска банкова сметка и име на поръчител на кампанията), се съхраняват само на хартиен носител.

Дарителска банкова сметка както и име на поръчител на кампанията се пазят в нашата база данни за да можем да извършваме електрнни преводи на даренията.

Всички лични данни на дарителите (ако те са били въведени) се пазят в нашата база данни, за да можем да издадем Вашия договор за дарение.

IP адресът на всеки посетител не се запазва, но се използва за предоставяне на статистически данни, чрез инструментите на Google аналити както и чат системата поставена в уеб системата.

 

Политика за изтриване на лични данни

Всички лични данни (запазени в базата данни на системата или на хартиен носител), могат да бъдат изтрити след молба изпратена на имейл: [email protected]

При поискване на изтриване на лични данни от поръчител на кампания, ще доведе и до изтриване на самата кампания.

При поискване на изтриване на лични данни на дарител, стойността на дарението ще бъде запазена, но ще бъде отбелязана като дарена от анонимен дарител