Детски психолог - Миглена Димова - Партньор

Безплатни консултации за деца.

Връзката между майка и дете започва да се изгражда от ден първи на раждането и начинът, по който се свързват те, остава относително постоянен през целият живот на детето и създава прототип на модела, по който то (детето) ще се свързва с другите хора през жизнения си път. Много са въпросите, които стоят пред нас като родители, които искаме не само децата ни да са физически здрави, добре нахранени и облечени, но и да имат реалистична себеоценка, добра емоционална устойчивост, адаптивност, способност за изграждане на пълноценни връзки и взаимоотношения.