• Автор: д-р Атанас Гълъбов,
 • Година на публикация: 2001,
 • Издателство:

Хомеопатия за всички - Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

ШОК, КОЛАПС, ПРИПАДАНЕ

Без да навлизаме в подробности и за целите на тази книга е доста­тъчно да кажем, че по същество шок и колапс са термини, които могат да се използват почти като синоними. Когато в медицината се говори за шок, обикновено се има предвид състояние в резултат на физическа травма или операция, а колапс - в резултат на други причини, напри­мер: токсични въздействия, инфекциозни болести, остра кислородна недостатъчност, кръвоизливи и др. При шока има остра съдова недос­татъчност, характеризираща се с понижение на съдовия тонус и нама­ляване на масата на циркулиращата кръв, рязко спадане на артериал­ното и венозното налягане, намаляване на снабдяването с кислород на главния мозък. Кожата е бледа, покрита със студена пот, зениците са широки, дишането е ускорено и повърхностно. Пулсът е неправилен, мек, ускорен, съзнанието е замъглено, до липсващо. Винаги трябва да се има предвид, че това състояние може да е придружено с или пре­дизвикано от кръвоизлив- външен или вътрешен.

NB! Всяко подобно състояние изисква незабавна квалифи­цирана медицинска консултация и помощ независимо от подоб­рението, което може да настъпи след даването на хомеопатичното лекарство!

АРНИКА е лекарство № 1 за шок, в резултат на травма от какъвто и да било физически характер. АРНИКА дадена веднага след инцидента може да спомогне не само за овладяване на шока, но и за предотвратяване на по-късните усложнения, които могат да въз­никнат в резултат на травмата. Ако случаят е много тежък, може да се даде АРНИКА 30 или 200 два или три пъти през 5 до 15-20 минути, а след това на по-редки интервали от 1 до 3-4 часа в зависимост от състоянието на болния и използваната потенция. Ако състоянието и травмата изискват, може по-късно да бъдат дадени и други хомеопатични лекарства - например ХИПЕРИКУМ, ЛЕДУМ.

АКОНИТ е лекарство № 1 при силна уплаха в резултат на някаква травма (може да бъде и съвсем незначителна) или от наблюдаването на някой инцидент с друг човек, земетресение, принудително престоя­ване в асансьор или друго затворено помещение и др. Може да има треперене, сърцебиене, чувство за недостиг на въздух и хипервентилация, чувство за стягане в гръдния кош, изплашено изражение на лицето и дори колапс и припадане. АКОНИТ действа много бързо. Да­ва се потенция ЗОC (тук разбира се, са по-ефективни по-високите по­тенции - 200 или 1М и ако имаме, можем да дадем от тях). Може да е необходимо да се повтори веднъж или най-много два пъти през 10-15 минути в зависимост от тежестта на случая.

Някои най-често показани и използвани хомеопатични лекарства при колапс и припадане предизвикано от различни причини:

• физическа травма - АРНИКА

• уплаха - АКОНИТ

• загуба на кръв или други телесни течности - ХИНА

• скръб или други неприятни емоции - ИГНАЦИЯ

• при вида на кръв - НУКС ВОМИКА или НУКС МОСХАТА

• от недоспиване и преумора - КОКУЛУС

• при вида на спринцовки или игли - СИЛИКА или СПИГЕЛИЯ

• от силна болка - ХАМОМИЛА, АКОНИТ или ВЕРАТРУМ АЛБУМ

• от незначителна болка - ХЕПАР

• от емоционална, по-често приятна възбуда - КОФЕЯ

• от гняв - ВЕРАТРУМ АЛБУМ

• от гореща, задушна атмосфера - ПУЛСАТИЛА, ЛАХЕЗИС или СЕПИЯ 

Едно много важно лекарство при колапс в резултат на различни при­чини - инфекциозни заболявания, токсични въздействия и други е:

КАРБО ВЕГЕТАВИЛИС. Хомеопатите го наричат „съживител на трупове"!

Обикновено човекът, който има нужда от него е силно отпаднал и със замъглено съзнание, студена (може и цианотична) нота и сту­ден дъх, студена пот, но в същото време има нужда от свеж въздух и желание да му веят на лицето.

Друго хомеопатично лекарство, което много прилича на КАРБО ВЕГЕТАБИЛИС в това отношение е:

ВЕРАТРУМ АЛБУМ. При него също има колапс, бледа, обикновено ледено студена ножа със студена пот, особено на челото. Той е по-често показан при колапс в резултат на стомашночревни разстройс­тва, след операция и обезводняване при прегряване.

Най-добре е в такива случаи да се използват потенции ЗОС и от ЗОС нагоре (например 200). В тези случаи лекарството би могло да се пов­тори още веднъж или два пъти на интервали от 5 до 15 минути.

 

КОНТУЗИИ

Контузията е повреда, причинена от удар, често от някакъв тъп пред­мет, притискане или падане върху твърди предмети или настилки, коя­то се характеризира с по-повърхностни или по-дълбоки увреждания на тъканите под кожата, но при запазена цялост на кожата.

При по-повърхностните контузии се получава кръвонасядане или насиняване (екхимоза или суфузия), което в процеса на оздравяването оцветява кожата по различен начин - от синьо към виолетово, зелено, жълто и постепенното му избледняване и изчезване за около две сед­мици. При по-дълбоките контузии се получават хематоми (ограниче­но, подобно на тумор натрупване на кръв в тъканите), в резултат на разкъсване на по-голям кръвоносен съд. Освен това всяка контузия обикновено е съпроводена с болка и локално подуване на засегнатия участък.

АРНИКА е първото хомеопатично лекарство, което веднага трябва да се даде в тези случаи. Една доза АРНИКА 30 или 200 (или по-ниска потенция - 6, 9 или 12). В зависимост от тежестта на травмата АРНИ­КА 6 може да се даде неколкократно през 2 до 6 часа един, два дни или пък АРНИКА ЗОС - 2 или 3 пъти през 4 до 8 часа. Да се помни, че при отшумяването на оплакванията приемите се разреждат във вре­мето и се прекратяват!

Ако се даде АРНИКА непосредствено след контузията, тя може да предотврати появата на хематоми или да спомогне за по-бързата им резорбция. Ако хематомът е доста голям, минали са няколко дни след травмата и АРНИКА не е достатъчна за разнасянето му, може да се даде ЛЕДУМ 6 неколкократно (три пъти на ден) или ЛЕДУМ 30 два пъти на ден, за няколко дни особено ако нараненият крайник или друга част на тялото е студен при допир, с намалена чувствителност или изтръпване и се облекчава от студени компреси (за да се даде ле­карството, присъствието на тези модалности не е задължително). АР­НИКА и ЛЕДУМ биха могли в подобни случаи и да се редуват: напри­мер АРНИКА 6 и ЛЕДУМ 6 през два до четири часа.

Външно може да се приложи компрес с разтвор на АРНИКА М.Т. -10 к. на 100 мл вода, но винаги трябва да се помни, че вътрешното приемане е най-ефикасно.

NB! Не трябва да се забравя, че компрес с М.Т. на АРНИКА не се прави, ако е нарушена целостта на кожата - т.е. има отворена кървяща или некървяща рана!

БЕЛИС ПЕРЕНИС 30 - при падания с разтърсване на вътрешни­те органи, когато след АРНИКА продължава чувството за вътрешен дискомфорт.

ХИПЕРИКУМ 30 - при премазване на пръстите на ръцете или кра­ката.

 

ТРАВМИ НА ГЛАВАТА И ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Често това са опасни наранявания и медицинската консултация е желателна и абсолютно задължителна, ако е имало дори и само крат­котрайна загуба на съзнание или ударът е бил силен. Ако след травма­та се появят т.нар. „травматични очила" (кръвонасядания) около очите, дори и човекът да твърди, че се чувства добре, трябва веднага да се потърси квалифицирана медицинска помощ!

АРНИКА е първото хомеопатично лекарство, което се дава обикно­вено в такива случаи и може да се окаже животоспасяващо. Дори чо­векът да е в безсъзнание, една таблетка 30 или каквато друга потенция имаме, може да се размачка между две чисти хартийки или да се раз­твори в малко вода и да се капнат няколко капки в устата.

ХИПЕРИКУМ е показан, когато има травма на гръбначния стълб - например падане по гръб или на опашката. Обикновено в такива слу­чаи първо се дава АРНИКА, и след това ако видим, че няма резултат или само частично подобрение, даваме ХИПЕРИКУМ 30.

БЕЛИС ПЕРЕНИС (вж. Контузии).

 

ОХЛУЗВАНИЯ

Повърхностно нараняване със загуба на тъкан само от епидермиса на кожата.

Прави се почистване и промиване със разтвор на КАЛЕНДУЛА или ХИПЕРИКУМ -1:10 или 10-20 к. М.Т. в 100 мл вода. След това би могло на засегнатото място да се нанесе и крем от КАЛЕНДУЛА или ХИПЕРИ­КУМ. При нужда би могло да се даде вътрешно една, две дози АРНИ­КА 6 или 30 през няколко часа за ускоряване на процеса на оздравява­не или ХИПЕРИКУМ 6 или 30, ако има силна болна, неотговаряща на външния вид на раната, която може да изглежда незначителна.

ФЕРУМ ФОСФОРИКУМ 6х или 6 - при съмнение за инфектиране на раната, т.е. поява на топлина и зачервяване около засегнатата об­ласт. Една доза три пъти дневно за два дена. Една таблетка би могла да се размачка и да се посипе раната с нея.

РУГА - много ефикасно лекарство при ожулване на периоста (над­костниците), особено на подбедриците. РУТА 30 или 6 една или пове­че дози, ако има нужда през няколко часа. Ако РУТА няма ефект взема се СИМФИТУМ.

СИМФИТУМ - при ожулване на периоста, ако е по-сериозно и РУ­ГА няма желания ефект.

 

ПРОБОДНИ РАНИ

Прободните рани са причинени от проникването в тъканите на островърхи тънки предмети: пирони, игли, трески, връх на нож, пила, ножица, рога, остри кости на животни и др.

NB! Независимо, че раната на кожата понякога изглежда нез­начителна, нараняването може да се окаже много сериозно или фатално в зависимост от мястото и дълбочината на проникване, защото могат да бъдат засегнати жизнено важни органи!

Освен това прободните рани обикновено са бедни на признаци. Често изтичат само няколко капки кръв. Тези рани крият опасност от внася­нето на инфекция. Може да се развият тетанус, панарициуми, абсцеси, перитонит (когато пробождането е в областта на корема).

При обикновените леки убождания е достатъчно да се изстиска ра­ната, да се промие с разтвор приготвен от М.Т. на ХИПЕРИКУМ и да се направи евентуално суха превръзка.

ЛЕДУМ е лекарство №1 при прободни рани. Веднага след нараня­ването се дава ЛЕДУМ 30 няколко дози през няколко часа. Ако е ми­нало известно време след нараняването и болното място е студено на допир, безчувствено или пък с повишена чувствителност и особе­но ако се подобрява от студено, лекарството отново е ЛЕДУМ.

ХИПЕРИКУМ е друго хомеопатично лекарство, от което може да има нужда при подобни рани. То е показано, ако се явят kрампи около раната или пък болки, които ирадиират нагоре по хода на нерва от мястото на нараняването. Освен това, раната може да изглежда зачер­вена и да е много болезнена при допир.

Както вече бе споменато ЛЕДУМ даден веднага след нараняването може да предотврати развитието на тетанус, а ХИПЕРИКУМ може да излекува започващ тетанус с тризмус, болки и гърчове в засегнатата област. Такива случаи има описани в хомеопатичната медицинска прак­тика, както при хора, така и при животни. Но отново напомням, че в подобни ситуации човек не бива сам да се лекува, а трябва веднага да потърси квалифицирана медицинска помощ!

 

ПОРЕЗНИ РАНИ

Порезните рани са травмени повреди на тъканите, причинени от твър­ди режещи тела - ножове, скалпели, бръснач, ламарина и др. Придру­жава се обикновено с болка, кървене и зеене на ръбовете на раната. Силата на кръвотечението зависи от големината на разрязаните съдо­ве. Характерно за порезните рани е, че ръбовете им са гладки. Често се налага при по-големи наранявания зашиване на раната. Винаги тряб­ва да се има предвид възможността за засягане на подлежащите сухожилия, фасции и нерви!

Ако порязването е повърхностно и с неголеми размери се прави прев­ръзка с М.Т. на ХИПЕРИКУМ или КАЛЕНДУЛА, като преди това може да се поизстиска раната, ако има съвсем незначително кървене, за да може по този начин да се даде възможност тя да се изчисти отвътре навън. Разбира се, ако е срязан по-голям кръвоносен съд, например артерия, трябва да се притисне мястото над раната и да се потърси веднага квалифицирана медицинска помощ. В същото време може да се капнат върху раната няколко капки чиста тинктура от КАЛЕНДУЛА и да се направи отгоре суха превръзка.

Ако нараняването е придружено със шок или силна болка може вед­нага да се даде една доза АРНИКА 30, 200 или която и да е друга потенция, с която разполагаме. Ако болката продължава и по-късно може да се дадат няколко дози СТАФИСАГРИЯ 30 или 6 през няколко часа.

СТАФИСАГРИЯ е отлично лекарство при рани от остри режещи предмети, включително и хирургични (т.е., когато раната е с гладки ръбове). Показана е при болка и смъдене в раната.


РАЗКЪСНИ РАНИ

При тези рани е наранена не само кожата, но в по-голяма или по-малка степен и подлежащите мускули, нерви, кръвоносни съдове и други структури. Раната няма гладки ръбове, както порезните рани. Често може да бъде замърсена. Обикновено има нужда от намесата на хи­рург.

Като първа помощ може веднага да се даде АРНИКА 30 вътрешно и да се направи промивка и превръзка с разтвор на ХИПЕРИКУМ -10-20 капки М.Т. на 100 мл вода. Обикновено при тези наранявания се засягат нерви и може да има силна болка. В такъв случай след даване­то на АРНИКА за овладяване на шока, който може да съпътства травма­та, се дава вътрешно ХИПЕРИКУМ 30 няколко пъти през един до ня­колко часа, в зависимост от болката и сериозността на раната. ХИПЕ­РИКУМ има изключителен болкоуспокояващ ефект приложен както вътрешно, така и външно. АРНИКА също би могла отново да бъде вклю­чена в лечението, ако има нужда в зависимост от повредените тъкани - няколко дози 6 по два пъти на ден за два, три дни или да се редува с ХИПЕРИКУМ през няколко часа. След хирургичната обработка на ра­ната може да се направи превръзка с разтвор на ХИПЕРИКУМ.

 

ИЗКЪЛЧВАНИЯ И НАВЯХВАНИЯ

Навяхването представлява увреждане причинено от временното разместване на ставни повърхности при внезапно, усилено движение, надхвърлящо физиологичните движения в една става. Засягат се тъка­ните около ставата и вътре в нея. Може да има кръвонасядане, оток, разтягане на сухожилия, понякога разкъсване, преразтягане или дори разкъсване на връзките в самата става. Има болка, подуване и силно ограничени движения. Може да се получи кръвоизлив в ставната кухи­на. Необходим е покой, стегната превръзка.

При изкълчването има трайно разместване на ставните плоскос­ти на ставата. Получава се при внезапно разместване на ставните плос­кости с разкъсване на ставната капсула. Получава се кръвоизлив, оток и деформация на ставата. Има силни болки и невъзможност за движе­ние. Трябва да се има предвид и възможността за счупване.

При подобни травми трябва да се търси квалифицирана медицин­ска консултация и помощ!

АРНИКА 30 или 200 е първото лекарство, което се дава. Може да се повтори след няколко часа. При по-леки случаи на навяхване това ле­карство може да е напълно достатъчно, заедно със стегната превръзка на ставата и покой за няколко дни.

При тези травми, особено ако са по-сериозни, само АРНИКА няма да бъде достатъчна. Обикновено с нея се овладява първоначалния шок и болка, но често след това има нужда от други хомеопатични лекарс­тва:

РУС ТОКСИКОДЕНДРОН 30 - често е показан след АРНИКА в тези случаи. Има скованост в ставата, подуване и болезненост. Много е ха­рактерно, че се подобрява от топло и от раздвижване, като първите движения са болезнени, но след това болката намалява и се появява отново след по-продължително движение и покой. РУС ТОКСИКОДЕН­ДРОН няколко пъти на ден в зависимост от прилаганата потенция два, три дни.

РУГА 30 - показана е при всички травми, където са засегнати сухожилия, стави\л лигаменти.Тя се назначава, подобно на РУСТОКСИКОДЕНДРОН, в случаи на болезненост, подуване и скованост в ста­вата, но още по-силно изразени. По същия начин има подобрение след раздвижване и влошаване след продължително движение и покой. Може да се каже, че РУТА е най-често използваното хомеопатично лекарство заедно с АРНИКА при подобни травми, особено на коляно­то.

ХИПЕРИКУМ 6 или 30 - при силна болка, която не се облекчава от АРНИКА, може да се даде два или три пъти през няколко часа.

ЛЕДУМ 30 - ако има подуване и болка и се облекчава от студени компреси (силно изразено).

При разтягане на мускул в резултат на пренапрежение най-често има нужда от РУСТОКСИКОДЕНДРОН.

 

СЧУПВАНИЯ

При счупването има пълно или частично нарушаване на целостта на някоя кост. Признаците, които обикновено го съпровождат са: болка при опит за движение, пипане или натиск; подуване и деформация на мястото на счупването; ограничение в движенията или ненормална подвижност в място, където такава не трябва да има.

АРНИКА 30 или 200 - за шока от травмата и болката.

ХИПЕРИКУМ 30 или 200 - особено при счупвания със силна болна и ако от АРНИКА няма обезболяващ ефект.

СИМФИТУМ 6 (30) или ЕВПАТОРИУМ ПЕРФОЛ ИАТУМ 6 (30) един до два пъти на ден за няколко дена, ако има болка в мястото на счуп­ването и след наместването и не се облекчава от АРНИКА и ХИПЕ­РИКУМ.

БРИОНИЯ - при пукване и счупване на ребро (или други кости) обикновено е с добър ефект. БРИОНИЯ има една много важна модалност, която се взема предвид в тези случаи: влошаване от движение - дори и от най-малкото.
 

ЗАБИВАНЕ НА ЧУЖДИ ТЕЛА ПОД КОЖАТА

СИЛИКА 6. Най-често прилаганото лекарство. Стимулира изхвър­лянето им. Няколко дози през 4-5 часа.

ХЕПАР 6 - при нагнояване около чуждото тяло, със силна болезне­ност и чувствителност на допир и облекчаване от топли компреси - спомага за изтичане на гнойта и оздравяване.

ХИПЕРИКУМ 30 или 6 - при силна болна. Една или две дози през няколко часа. ХИПЕРИКУМ може да се даде и ако мястото се е възпа­лило и болката ирадиира нагоре похода на нерва.

ЛЕДУМ 30 или 6 - обикновено безкръвни рани, болезнени или с на­малена чувствителност, студени на допир, облекчава се от студени компреси. ЛЕДУМ може да се даде и като профилактика срещу тетанус, тъй като по принцип това е прободна рана.

Външно може да се промие с разтвор от ХИПЕРИКУМ или КАЛЕНДУЛА след изваждане или изхвърляне на чуждото тяло.

NВ! СИЛИКА и ХЕПАР не трябва да се дават на човек, за който знаем, че има в тялото си присадени органи или протези - напри­мер изкуствени сърдечни клапи, пирони на костите и др.

НАРАНЯВАНИЯ НА ОЧИТЕ

NB! Всички травми на окото трябва да бъдат инспектирани от очен лекар!

За външно приложение и промивки на окото могат да се използват АГАРИКУС - това хомеопатично лекарство е почти спецификум при измръзване на краката или само на пръстите им. Има зачервяване, парене и сърбеж. Влошава се от студено на мястото на измръзване­то. Външно може да се приложи също и мас от ТАМУС КОМУНИС (брей).

ПУЛСАТИЛА - възпалени, сърбящи измръзвания; влошава се от топло.

ПЕТРОЛЕУМ - възпалени измръзвания на крака, ръце, пръсти. Има сърбеж и болка. Кожата може да е напукана и/или да има морав цвят.


 

ЧЕСТО СРЕЩАНИ БОЛЕСТНИ СЪСТОЯНИЯ
 

ПРОСТУДИИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (НАСТИНКА)

Когато настинката протича с висока температура, особено при де­цата има две хомеопатични лекарства, които най-често са показани в такива случаи: АКОНИТ и БЕЛАДОНА.

АКОНИТ. Внезапно начало няколко часа след излагане на студен вятър. Бързо вдигане на висока температура обикновено над 38.5 градуса, зачервено лице или редуване на зачервено и бледо лице. Често има психомоторно безпокойство, понякога дори и със страх от смъртта. Иска да има някой до него. Изпитва силна жажда за студена вода. Може също да има суха болезнена кашлица. Желае да бъде отвит.

Обикновено след даване на лекарството детето се изпотява и след това заспива.

БЕЛАДОНА. Внезапно начало с висока температура. За разлика от пациента, който има нужда от аконит, тук болният обикновено е от­пуснат или „отнесен", при много висока температура дори делириозен, като може да се появят и гърчове при малки деца. Кожата е горе­ща и дори пари. Иска обикновено да бъде добре завит. Влошава се от движение, докосване, ярка светлина. Зениците обикновено са раз­ширени. Може да има пулсиращо главоболие. Може да изпитва жаж­да за лимонада или лимонов сок. Може да има суха, дразнеща кашлица.

БРИОНИЯ е друго често показано хомеопатично лекарство при нас­тинки.

Характерно е бавното и постепенно начало. Температурата може да бъде от субфебрилна до висока. Болният е раздразнителен, желае да бъде оставен сам и на спокойствие. Може да е жаден за големи глътки студена вода. Лигавиците са сухи. Често има суха, болезнена кашлица. Влошава се от всякакво движение и желае да лежи неподвижно. Често има силно главоболие, което може да се подобрява от стегната превръзка или натиск или от студени компреси. Сухи устни. Като цяло обикновено се влошава от топло.

РУС ТОКСИКОДЕНДРОН Настинка в резултат на излагане на влажен студ или след престой с мокри крака. Обикновено началото е бързо. Температурата е средно висока до висока. Иска да бъде топло завит и се влошава от студено. Може да има чувство за разбитост и болки по мускулите, които се влошават от лежане неподвижно и се подобряват след раздвижване. Често има замаяност. Може да има болки в очните ябълки при движение им. Обикновено изпитва силна жажда. Може да се появи херпес по устните както и силна хрема с гъст жълтеникав или зеленикав секрет и суха дразнеща кашлица.


ГРИП

Хомеопатията е много ефикасна при лечение на хора заболели от грип. Съкращава се боледуването, срокът за възстановяване и се из­бягват усложненията, които не са редки, когато се прилага обикнове­ният, алопатичен подход. В историята на човечеството са известни немалко епидемии, по време на които са измирали хиляди хора.

Измежду най-често показаните хомеопатични лекарства са: ГЕЛСЕМИУМ, БРИОНИЯ, РУСТОКСИКОДЕНДРОН, БЕЛАДОНА, АКОНИТ, ЕВПАТОРИУМ ПЕРФОЛИАТУМ.

За клиничната картина на РУСТОКСИКОДЕНДРОН, БЕЛАДОНА, БРИОНИЯ и АКОНИТ вж. при „Настинки".

ГЕЛСЕМИУМ. „Типичните" за грипа симптоми обикновено доста точ­но отговарят именно на това лекарство. Обикновено началото е по-бавно - след един-два дни на общо неразположение. Изпитва болки по мускулите и обща разбитост. Температурата обикновено е висока. Има главоболие, хрема. Клепачите са натежали и има болни в очите при движението им. Обикновено липсва жажда. Болният се чувства толкова отпаднал, че исна да бъде оставен на спокойствие. Често има студени тръпни нагоре-надолу по гърба.

ЕВПАТОРИУМ ПЕРФОЛИАТУМ. Ти лично за болния, който се нуж­дае от това лекарство са силните болни в костите, като че ли са счупени. Може да изпитва и болка в областта на кръста. Силно главоболие, дори не смее да помръдне. Освен това може да има болни в очните ябълки, дори и когато не ги движи.

ПСЕВДОКРУП 

Това представлява възпалителен оток на лигавицата под гласните връзки. Засяга най-често децата между 1 и 3 години. Явява се почти винаги през нощта и протича със затруднено вдишване, придружено с шум (стридор) и дрезгава, лаеща кашлица. Обикновено има пресипналост, понякога да пълна загуба на гласа. Температурата е нормална или леко повишена.

Повече от 150 години, АКОНИТ, СПОНГИЯ и ХЕПАР са трите най-често успешно използвани хомеопатични лекарства в такива случаи. Д-р Бьонингхаузен, известен немски лекар-хомеопат от миналия век, пише, че в своята практика е лекувал повече от 400 случая, изпол­звайки обикновено само едно или рядко две от посочените лекарства и изключително рядко му се е налагало да прилага и трите.

АКОНИТ - обикновено това е първото лекарство най-често показа­но в тези случаи и дадено още в самото начало би могло да овладее ситуацията с една най-много две дози ЗОС през един час. Обикновено след излагане на студен вятър през деня, детето се събужда през нощта около полунощ със затруднено дишане и суха, дрезгава, лаеща каш­лица, със значително психомоторно безпокойство. Може да има температура. Кашлицата може да се подобрява при лежане по гръб.

СПОНГИЯ - дава се ако до един час след АКОНИТ няма подобре­ние или пък е имало подобрение, детето се е успокоило и заспало, но само за малко. Отново се събужда със силно чувство за задушаване, може дори устните да посинеят, със силна пресипналост и глуха, лаеща или като при рязане с трион кашлица. Кашлицата може да се подобрява от пиене на топли течности или ядене на топла храна.

ХЕПАР - Ако към сутринта детето се събуди отново с пресипна­лост, затруднено дишане, кашлица, но по-дълбока и влажна, като отхрачването обикновено е трудно или невъзможно и при дишането може да се чуе шумът от въздуха, който преминава през натрупания секрет в бронхите. Характерно е цялостното подобрение от топло и подобряването на кашлицата от влажна топлина (инхалации).

В подобни случаи също се препоръчва инхалацията на пари от чай от лайка, липа, алкални минерални води.

 

ХРАНИТЕЛНО ОТРАВЯНЕ

АРСЕНИКУМ АЛБУМ е едно от най-често прилаганите хомеопатични лекарства при отравяне в резултат на консумиране на развалена хра­на. Показанията за приложението му са: повръщане и/или разстройс­тво, (силна) обща отпадналост или психомоторно безпокойство. Мо­же да има (парещи) болни в стомаха или червата и жажда за чести, но малки глътки вода. Болките може да се успокояват от пиене на топла вода.

ВЕРАТРУМ АЛБУМ - силно разстройство придружено с повръща­не и студена до ледена пот по тялото. Болният може да има жажда за ледено студена вода и да има нужда от широко отворени прозорци. Може да колабира.

КАРБО ВЕГЕТАБИЛИС. Типично е значителното газообразуване и вследствие на това подуване на корема, особено в горната част. Може да има силни колики, които да карат човека да се препъва на две. Не може да понася стегнати дрехи около корема. Може да се чувс­тва силно отпаднал до колапс, със студена пот. Има желание да му веят на лицето или от широко отворени прозорци.

МЕРКУРИУС КОРОЗИВУС - (спецификум при дизентерия). Много силно разстройство. Изпражненията са зловонни, воднисти със слуз и понякога дори кръв. Може да има чувство за парене в ректума. Неп­рекъснати позиви за дефекация. Чувство, че „все нещо остава след изхождане. Влошава се през нощта. Може да има повишено слюноотделяне. 

При хранителни отравяния е добре да се даде няколко пъти една или две лъжици разтворен в малко вода, активен въглен (адсорган), който може да се закупи от аптеките. Той спомага за абсорбиране на токсините и извеждането им от организма.

 

КОПРИВНА ТРЕСКА (УРТИКАРИЯ)

Характеризира се с типични обриви с розов или белезникав цвят, подобни на тези, които се получават при ожулване с коприва. Придру­жават се от сърбеж. Обикновено това е алергична реакция на организ­ма спрямо различни дразнители: например при приемане на опреде­лени храни - ягоди, риба, скариди и др. или в резултат на ухапвания или ужилвания от различни насекоми. Може да се появи и след прие­мане на лекарства.

Две са най-често показаните хомеопатични лекарства в такива слу­чаи:

АПИС - обривът е по-дребен или на по-едри плаки, кожата е розова или зачервена. Има парещи или боцкащи болки, които се влошават от топло и се подобряват от студено,

УРТИКА - боцкащи или парещи болни (като при ожулване с копри­ва) и евентуално сърбеж. Може да има надигнати, зачервени плаки. За разлика от АПИС обикновено се влошава от студено и се подоб­рява при търкане.

 

ЦИРЕИ

Циреят представлява ограничено гнойно възпаление на космената торбичка и свързаната с нея мастна жлеза, причинявано от стафилококи. Развитието на циреи се благоприятства от общо изтощение на ор­ганизма, недохранване, натрупване на прекалено много токсини в ре­зултат на неправилно хранене и хигиенен режим и др. Най-често се развиват по задната повърхност на шията, окосмената част на главата, лицето, седалището и по-рядко по крайниците и корема. Понякога мо­гат да се развият и едновременно или последователно множество циреи.

Може да има леко повишена температура (до 37.5), общо неразпо­ложение. Местните симптоми обикновено са: зачервяване, подуване и болка.

ХЕПАР е обикновено най-често показаното и прилагано лекарство в подобни случаи. Типични са силната болезненост и голяма чувс­твителност при допир или натиск. Подобрява се от локална топли­на. Освен това пациентът може да е раздразнителен и чувствителен към студ. (Не е задължително да присъстват всички тези модалности, за да се даде ХЕПАР. Понякога няма ясно изразени общи или локални симптоми и отново може да се опита първо с това хомеопатично ле­карство.)

NB! Ниските потенции - до 9С (включително и 1-М1) - стимули­рат нагнояването и пукването на цирея. Високите потенции - над ЗОС - забавят нагнояването и стимулират реабсорбцията му. Сред­ните потенции - от 9С до 15С - действат в една от двете посоки в зависимост от стадия на развитие на цирея.

Желателно е, ако циреят е още в самото начало на развитието си, да се даде ХЕПАР 30, за да се стимулира бързата реабсорбция. Ако циреят е стигнал до стадий на узряване, по-добре е да се даде ХЕПАР 6 или ХЕПАР 1-М1, за да се стимулира пукването му и изтичането на гнойта.

СИЛИКА - обикновено добре следва ХЕПАР. След отварянето на цирея и изтичането на гнойта, една доза СИЛИКА 30 или две, три дози СИЛИКА 6 ще подпомогнат заздравяването.

БЕЛАДОНА - понякога е показана в самото начало на формиране на цирея, преди още да се е събрала гнойна колекция. Типични симпто­ми са: зачервяване, подуване, пулсираща болка, гореща кожа на за­сегнатото място. Обикновено няма ясно изразени модалности по отношение на топли и студени компреси.

АПИС. Това хомеопатично лекарство може да е показано понякога в началния стадий на формиране на цирея. Мястото е оточно, кожата е слабо зачервена. Болките са парещи или боцкащи. Подобрява се от студено,

За външно приложение е много подходяща неразредена М.Т. от ХИПЕРИКУМ. По този начин циреят узрява по-бързо и освен това бол­ката намалява значително. Прави се превръзка със стерилна марля, която се мокри два до три пъти на ден с тинктурата.

NB! Да не се изтискват циреи, особено в областта на лицето!


ЕЧЕМИК

Това представлява възпаление на клепачния ръб вследствие на наг­нояване на мастната жлеза на някоя мигла.

АПИС - парещи или боцкащи болки. Зачервени оточен клепач; влошава се от топло, подобрява се от студено.

ХЕПАР - силна чувствителност към докосване и студен въздух. Подобрява се от топло.

ПУЛСАТИЛА - обикновено неболезнен, независимо, че може да из­глежда доста зле на външен вид. Може да има отделяне на жълтени­кав или зеленикав недразнещ секрет.

СИЛИКА - ечемик, който не узрява или след който остава твърда бучка в клепача.

СТАФИСАГРИЯ - често показано при рецидивиращ ечемик.

Ако има често рецидивиращ ечемик, добре е да се направи консултация със специалист. Може да има нужда от коригиране на зрението с очила или от изследвания за диабет. Разбира се, най-често се оказва, че няма сериозно заболяване, но има нужда от повишаване на имун­ната защита и изчистване на организма от токсини. В такива случаи, добри резултати дава конституционално хомеопатично лечение про­ведено от лекар-хомеопат.

 

БОЛЕСТ НА ДВИЖЕНИЕТО (МОРСКА БОЛЕСТ)

Когато оплакванията възникват редовно по време на всяко пътува­не, е желателно конституционално лечение за да бъде прекъсната тази тенденция!

Общи съвети: Да не се яде обилно преди пътуване. Може само лес­но смилаема храна и то в малки количества. По време на пътуване главата да е кипната леко назад. Сок от лимон или портокал по време на пътуването може да даде известно облекчение.

КОКУЛУС - обикновено най-често показано лекарство в подобни случаи. Силно гадене до повръщане с виене на свят, което се засилва особено при гледане на движещи се предмети; чувство за празнота в стомаха до колапс. Може да има и главоболие, локализирано в ти­ла.

Може да се вземе и профилактично една доза преди тръгване на път, ако човек знае, че понякога има подобни проблеми по време на пътуване.

ПЕТРОЛЕУМ - прилича по симптоми на КОКУЛУС. Има замаяност и виене на свят и гадене, което се влошава от газове, дим, както и от свеж въздух. Може да има също главоболие и повръщане.

ТАБАКУМ - често показано при пътуване по море; обикновено има много силно гадене придружено и с повръщане, студена пот, прималяване и чувство за празнота в стомаха. Влошава се от топло. Га­денето се подобрява от свеж въздух.

САНИКУЛА - когато има силно желание за студени напитки; гаде­не и повръщане при возене в кола. Засилване на гаденето при гледане нагоре. Повръща водата веднага щом пие.

ТЕРИДИОН - морска болест. Замаяност, гадене и повръщане при затваряне на очите и движение на самия човек. Гаденето може да се подобрява от пиене на топла вода.


ВИСОЧИННА БОЛЕСТ

При изкачване на по-големи височини, при някои хора могат да се появят различни оплаквания, които обикновено много добре се пов­лияват от хомеопатичното лекарство получено от „Божественото рас­тение" на инките СОСА.

КОКА 30. Главозамайване, сърцебиене, чувство за недостиг на въздух и отпадналост. Главоболие, шум в ушите. Безсъние.

Това лекарство би могло да се даде и на хора, които са получили подобни оплаквания при летене в самолет.


 

КРАТКА СПРАВКА на основните хомеопатични лекарства за вътрешно приложение (подредени по честотата на употребата им) при:

Шок, колапс, припадане:

АРНИКА, КАРБО ВЕГЕТАБИЛИС, ВЕРАТРУМ АЛБУМ

Контузии:

АРНИКА, ХИПЕРИКУМ, БЕЛИС ПЕРЕНИС, ЛЕДУМ

Травми на главата и гръбначния стълб:

АРНИКА, ХИПЕРИКУМ, БЕЛИС ПЕРЕНИС

Охлузвания: АРНИКА

Прободни рани:

ЛЕДУМ, ХИПЕРИКУМ

Порезни рани: АРНИКА, СТАФИСАГРИЯ

Разясни рани: ХИПЕРИКУМ, АРНИКА

Изкълчвания и навяхвания:

АРНИКА, РУСТОКСИКОДЕНДРОН, РУГА

Счупвания:

АРНИКА, ХИПЕРИКУМ, СИМФИТУМ

Забиване на чужди тела под кожата:

СИЛИКА, ХЕПАР

Наранявания на очите:

АРНИКА, АКОНИТ, СИМФИТУМ, ХАМАМЕЛИС, ЛЕДУМ

Наранявания на ушите:

АРНИКА, ХИПЕРИКУМ

Хирургични операции, раждане, аборт:

АРНИКА, СТАФИСАГРИЯ, ХИПЕРИКУМ, БЕЛИС ПЕРЕНИС

Ухапвания и ужилвания:

ЛЕДУМ, АПИС, ХИПЕРИКУМ

Изгаряния:

КАНТАРИС, УРТИКАУРЕНС, КАУСТИКУМ

Слънчев и топлинен удар:

БЕЛАДОНА, ГЛОНОИН, АКОНИТ

Измръзвания:

АГАРИКУС, ПУЛСАТИЛА, ПЕТРОЛЕУМ


 

ПРЕПОРЪЧВАНИ КОМПЛЕКТИ (КИТОВЕ) ОТ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ЗА:

частни домове

 • АКОНИТ
 • АПИС
 • АРНИКА
 • АРСЕНИКУМ АЛБУМ
 • БЕЛАДОНА
 • БЕЛИС ПЕРЕНИС
 • БРИОНИЯ
 • КАНТАРИС
 • КАРБО ВЕГЕТАБИЛИС
 • ЛЕДУМ
 • РУС ТОКСИКОДЕНДРОН
 • РУГА
 • ХИПЕРИКУМ
 • СПОНГИЯ
 • ХЕПАР
 • ХИПЕРИКУМ


 

Майчина тинктура (М.Т.) от КАЛЕНДУЛА, ХИПЕРИКУМ, КАЛЕН ДУЛА

 • АПИС
 • АРНИКА
 • КАНТАРИС
 • КАРБОВЕГЕТАБИЛИС
 • ЛЕДУМ

ХИПЕРИКУМ

 • М. Т. от КАЛЕНДУЛА
 • М.Т. от ХИПЕРИКУМ.УРТИКА
 • МПС
 • АКОНИТ
 • АПИС

АРНИКА

АРСЕНИКУМ АЛБУМ

БЕЛАДОНА

БЕЛИС ПЕРЕНИС

КАРБО ВЕГЕТАБИЛИС

КОКУЛУС

ЛЕДУМ

ХИПЕРИКУМ

М.Т. от КАЛЕНДУЛА, ХИПЕРИКУМ

при по-дълги екскурзии и излети

АКОНИТ АПИС

 • АРНИКА
 • АРСЕНИКУМ АЛБУМ БЕЛАДОНА БЕЛИС ПЕРЕНИС ВЕРАТРУМ АЛБУМ
 • КАНТАРИС
 • КАРБО ВЕГЕТАБИЛИС
 • ЛЕДУМ
 • РУС ТОКСИКОДЕНДРОН

ХИНА

ХИПЕРИКУМ

М.Т. от: КАЛЕНДУЛА, ХИПЕРИКУМ, УРТИКА

Всички горепосочени хомеопатични лекарства се препоръчват в по­тенция ЗОС.

Книги

Глава 1 - ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ

Глава 2 - Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН

Глава 3 - ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПО СВЕТА НАКРАТКО

Глава 4 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Глава 8 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 9 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНО БОЛНИ ХОРА

Глава 10 - МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ОБЩИЯ ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Глава 11 - ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Глава 12 - ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА И ДРУГИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЕЛИ МЯСТОТО, КОЕТО ИМ СЕ ПОЛАГА В МЕДИЦИНАТА

Глава 13 - ВАКСИНАЦИИ

Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Глава 15 - ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Глава 19 - ПРЕВРЪЗКИ

Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

Книги