• Автор: д-р Атанас Гълъбов,
  • Година на публикация: 2001,
  • Издателство:

Хомеопатия за всички - Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

ПЪРВОТО хомеопатично лекарство, което може да се даде при всякакви физически наранявания е:

АРНИКА сем. Сложноцветни

Описание и разпространение: Тревисто многогодишно растение, високо 15-80 см. с право, космато стъбло. Цветните кошнички са оранжевожълти, с диаметър 5-7 см. Цъфти от май до юли. Среща се из влаж­ните горски и планински ливади над 600 м. н.в. в Средна Европа, Сред­на Азия, Северна Америка. В България диворастящо почти не се сре­ща, но може да се отглежда в градините. Кошничките са силно аромат­ни, а вкусът е слабо горчив.

Използваема част: Корена.

Химичен състав: Арницин - багрилно вещество, 0.04-0.14% ете­рично масло, флавоноиди, аскорбинова киселина, танини, холин, инсулин, фруктоза и др.

Показания и приложение: Ненапразно в Англия и Германия нари­чат това благословено растение „трева при удари и падане". Много малко хора знаят, че по време на Втората световна война части от германската и руската армии са били снабдени с хомеопатичните лекарства от тази билка.

Външно се употребява като компреси или крем в случаи на:

- натъртвания и подкожни кръвоизливи

- травми на ставите - навяхвания и изкълчвания

- леки измръзвания

Вътрешно приложение в хомеопатията: То е най-важно, с най-бърз и сигурен лечебен ефект!

Афинитета на АРНИКА към меките тъкани и мускулите, кожата, сърдечносъдовата система и особено към капилярите, ве­ните и кръвта определя и приложението й в хомеопатията.

NB! АРНИКА е първото хомеопатично лекарство за ШОК, съ­пътстващ физическа травма, независимо от какъв характер!

* АРНИКА е първото и главно хомеопатично лекарство, което се да­ва при травми на меките тъкани и мускулите - удари от тъпи предме­ти, падания, транспортни злополуки. Тя спомага за преодоляване на шока от травмата, ако има такъв, премахва изцяло или поне значител­но намалява болката и ако е дадена непосредствено след инцидента, може да предотврати образуването на подкожни кръвоизливи или да спомогне за по-бързото им разнасяне, ако такива вече са започ­нали да се образуват. АРНИКА значително съкращава срока на възстановяване и предотвратява развитието на инфекции в раните.

* АРНИКА се прилага много успешно пред- и постоперативно при хирургични интервенции, включително и в стоматологичната практика при екстракция на зъби за намаляване на кървенето, избягване на ус­ложнения (развитие на инфекция), скъсяване на оздравителния период и овладяване на болката и шока от травмата.

* Счупвания, навяхвания и изкълчвания.

* Черепно-мозъчни травми включително и кома, както и после­диците от такива - главоболие, частична или пълна загуба на памет, епилепсия, менингит и др. (да се има предвид, че в тези случаи могат да бъдат показани и други хомеопатични лекарства, затова оплаква­нията, които остават след такива травми, се лекуват само от специа­лист). Болният може да е със замъглено съзнание и не съвсем адеква­тен, но въпреки това да твърди, че се чувства добре и няма нужда от помощ, а всъщност състоянието му е сериозно.

* Травми на гръбначен стълб.

* Дадена при първите признаци на хеморагичен инсулт, може да спомогне за по-бързото разнасяне на кръвоизлива и за пълно възста­новяване.

* АРНИКА е показана при мускулна умора след изтощителна фи­зическа работа, дълги изморителни преходи, или прекарана безсънна нощ с чувство за разбитост след това. Действа укрепващо след пре­карани изтощителни заболявания.

* Постоперационна пареза на сфинктерите на пикочния мехур както и задръжка на урината след физическо пренапрежение или раждане.

* Хематоцеле - посттравматично или постоперационно.

* Кръвоизлив в ретината на окото или диплопия (двойно виж­дане) причинени от травма, (вж. „Травми на окото). Може да предот­врати развитието на посттравматична катаракта и ослепяване от нара­нявания на окото, ако се дава за известен период от време след трав­мата.

* Болки в ухото при спукване на тъпанчето в резултат на взрив.

* Епистаксис (кървене от носа) в резултат на травма.

* Наранявания на лицето след побой или падане.

* АРНИКА може да се даде и след удар от ток.

* АРНИКА намира изключително ценно приложение в акушерогинекологичната и неонаталната практики: Тя често се явява ефикасно средство при маточни кръвотечения с различна етиология вследс­твие на недостатъчна съкратителна способност на матката - след аборт, при субинволюция на матката; кръвотечения, свързани с възпалителни заболявания на женските полови органи. Д-р Пинк, кой­то има повече от тридесет години опит като акушер-гинеколог, счита, че АРНИКА 30 или 200, дадени на майката и детето след трудно и продължително раждане, (понякога последвана и от ХИПЕРИКУМ 30 или 200) спомага за предотвратяване на последствията от родовата трав­ма. АРНИКА 6 или 30 може да се даде неколкократно и при силни и болезнени контракции по време на раждане; улеснява разкритието и овладява болката. Способността на АРНИКА да предотвратява пуерперален сепсис и да спомага за преодоляване на ефектите от продължително и тежко раждане е известна на лекарите-хомеопати от поко­ления, (вж. „Хирургични операции, раждане и аборт").

* АРНИКА може да се даде при голяма чувствителност на майка­та към движенията на плода - усеща ги болезнено и дори могат да я будят през нощта (това всъщност се дължи не толкова на засилените движения на плода, колкото на повишената чувствителност към тях).

* При травматични увреждания на бебето в процеса на ражда­не. Задръжка на урината у новородено.

* Болки след раждане. Заплашващ аборт след падане или друга травма. Пуерперална треска.

* Септични, посттравматични температурни състояния (когато са тежки могат да протичат с прострация и замъглено съзнание и дори безсъзнание), посттравматични депресии, артрит и др.

Гореща глава със студено тяло при различни болестни състояния може да бъде индикация за приложението на АРНИКА.

Начин на приложение:

За външна употреба за компреси се прилагат 10-20 капки от май­чината тинктура (М.Т.) в 100 мл. вода.

За вътрешно приложение в домашни условия се използват ниски до средни потенции: от 6Х или 6С до ЗОС.

NB! Тинктура от Арника не се прилага външно при травматични поражения с нарушена цялост на кожата!

БЕЛИС ПЕРЕНИС (паричка) сем. Сложноцветни

Описание и разпространение: Дребно многогодишно растение, високо до 15 см, с тънко тревисто безлистно стъбло. Цъфти от април до юни. Листата са събрани в приземна розетка, красиво дисковидно, бя­ло, розово или виолетово сложно цветче (парица), което се върти със слънцето от изток на запад. Среща се из тревисти места, ливади и храс­талаци из цялата страна. Култивираните парички са с по-едри кошнички, често разноцветно обагрени, а диворастящите са по-дребни с бели цветове.

Използваема част: Цветовете, брани по време на растежа.

Химичен състав: Етерично масло, органични киселини, горчиви вещества, флавоноиди, инулин, сапонини, витамин С, слузни вещес­тва, захари, гликозиди и др.

Показания и приложение:

В хомеопатията БЕЛИС ПЕРЕНИС често се нарича „Арника на вът­решните органи". По действието си върху тъканите и съдовете тя прилича на Арника и затова има много сходни приложения с нея: на­търтвания, навяхвания и изкълчвания; склеротични процеси в съдове­те на главния мозък и др. За съжаление често не се познава добре дори от много хомеопати. Показана е при:

* Дълбоки травми и операции на органите в областта на корема и в таза.

* Падания с разтърсвания на вътрешните органи.

* Постоперативна болка в корема.

* Травми на гръбначен стълб.

При различните наранявания добре се допълва с другите основни хомеопатични лекарства показани в такива случаи; АРНИКА, ЛЕДУМ, ХИПЕРИКУМ и т.н.

NB! Желателно е БЕЛИС ПЕРЕНИС да не се дава непосредс­твено преди лягане, защото може да предизвика ранно събужда­не, обикновено към 3 ч. сутринта.

КАЛЕНДУЛА (невен) сем. Сложноцветни

Описание и разпространение: Едногодишно тревисто растение, високо до 50 см. Листата са едри, покрити с мъх, а цветовете са кошнички с жълтооранжев цвят, разположени поединично на върха на стъб­лото. В диво състояние се среща в някои части на страната, но се кул­тивира като градинско растение из цялата страна.

Използваема част: Цветовете, брани по време на цъфтежа.

Химичен състав; Етерично масло, каротиноиди, флавоноиди, календин - горчиво вещество, слузни вещества, смоли, органични кисе­лини, аскорбинова киселина и др. Особено богати на каротиноиди са сортовете с ярко оцветени кошнички.

Общи фармакологични свойства: Галеновите и фитопрепаратите от КАЛЕНДУЛА имат широк спектър на фармакологична актив­ност, което се дължи на богатото съдържание на биологично актив­ни съединения в цветовете като каротиноиди, флавоноиди и витами­ни. Тук ще отбележим само тези, които са от значение за приложе­нието й в хомеопатията.

- Противовъзпалително

- Бактерицидно

- Епителизиращо и регенеративно - засилва гранулацията, подпомага и ускорява зарастването и заздравяването на язви и вся­какви рани - атонични, асептични и септични

- Капиляроукрепващо (каротиноиди и флавоноиди}

Във фитотерапията (разбира се, в схемата на едно комплексно ле­чение) растението намира приложение при лечението на възпалител­ни процеси в устната кухина и стомашночревния тракт - гингивити, пиорея, пародонтоза, гастрити, стомашна и дуоденална язви; при възпа­ления на очите - конюнктивити и блефарити; при рани, циреи, язви от разширени вени и склероза на съдовете, сърдечни заболявания със смущения в ритъма, менструални смущения и хипертония в климактериума, жлъчни дискинезии, кожен рак, проктити, парапроктити и др. В гинекологичната практика за лечение на трихомонадни колпити и левкорея и ерозии на шийката на матката - като влагалищни промивки.

В хомеопатията КАЛЕНДУЛА намира широко приложение изклю­чително за външна у потреба при лечението на:

* Рани от всякакъв характер - порезни, разкъсни, хирургични, охлузвания, изгаряния I и II ст. Предотвратява развитието на инфекция в раната, а при вече инфектирани рани спомага за тяхното оздравяване; успокоява болката.

* Тинктурата от КАЛЕНДУЛА има изключителен хемостатичен (кръвоспиращ) ефект. Обикновено няколко капки чиста майчина тинктура (т.е. неразредена) се капват на раната, след което се прави задължи­телно СУХА превръзка (т.е. със суха стерилна марля)! Разбира се, това има ефект при рани, където няма увреждане на големи кръвонос­ни съдове.

* В акушерската практика, след раждане, може да се приложи гъ­ба напоена с горещ разтвор на КАЛЕНДУЛА с много добър облекча­ващ ефект.

* След изваждане на зъби или операции в устната кухина, леко изплакване с разтвор на М.Т. 1:10 има кръвоспиращ и саниращ ефект.

Обикновено за промивки на рани се прави разтвор в съотношение 10-20 к. или 1 чаена лъжичка М.Т. в 100 мл вода (преварена или дести­лирана, но може и обикновена).

* За промивка на очите -10 к. М.Т. в 100 мл преварена вода.

* За външна у потреба се прилага още и като крем (унгвент).Той е с много добър ефект при рагади и напуквания на кожата и декубитус (разязвяване на кожата от дълго залежаваме при някои заболявания).

Всеки сам може лесно да си приготви тинктура или масло от КА­ЛЕНДУЛА:

За това е необходима прясна дрога. Бере се към обед по време на цъфтежа, в слънчево време, като се внимава да няма повредени расте­ния или насекоми в цветовете. За тинктурата се използва 70% спирт, като цветовете киснат в спирта две седмици, след което се прецежда и се съхранява в тъмни бутилки на хладно. При приготвянето на маслото най- добре е да се използва зехтин в тегловно отношение 1 към 10 (същото е и за тинктурата). Оставя се на слънце или на топло за две седмици в тъмно шише, след което се прецежда и се съхранява по същия начин.

NB! КАЛЕНДУЛА не трябва да се използва за промиване и осо­бено за компреси на дълбоки прободни рани, тъй като ускорявайки регенерацията на тъканите на повърхностно ниво, може да зат­вори раната твърде бързо и в нея да се развие инфекция. В такива случаи се препоръчва използването на ХИПЕРИКУМ.

ХИПЕРИКУМ (жълт кантарион, звъника) сем. Звъникови

Описание и разпространение: Многогодишно тревисто растение. Цветовете са събрани в метличести съцветия на върха на стъблото с жълти венечни листа. Цъфти през юли-август. Среща се из тревисти места, поляни, храсталаци, край пътищата из цялата страна.

Използваема част: Цялата надземна част, събрана по време на цъфтежа.

Химичен състав: Багрилни вещества - хиперицин и псевдохиперицин, катехинови дъбилни вещества, флавоноиди, рутин, етерично мас­ло, аскорбинова киселина, фитонциди, много каротин и др.

Общи фармакологични свойства: Тези, които имат значение за външното приложение на ХИПЕРИКУМ в хомеопатията са:

- Регенеративно, противовъзпалително и аналгетично - дъл­жи се на флавоноидните глкжозиди - ускорява регенерирането на клет­ките и тъканите, като едновременно с това премахва възпалителната компонента и болката

- Антимикробно - проявява висока антибактериална активност по отношение на голям брой бактерии

- Капиляроукрепващо - дължи се на съдържанието на рутин и вит.Р; подобрява венозното кръвообръщение

От жълтия кантарион в Русия са получени антибиотиците иманин и новоиманин, които действат бактерицидно на около 40 вида микроор­ганизми и имат изключително добър ефект при изгаряния - не само дезинфекцират, но и засилват процеса на възстановяване на тъканите и предотвратяват образуването на ръбци. Намират много добро прило­жение в офталмологичната практика при лечение на химични или тер­мични изгаряния - използва се 3% мас или разтвор на иманин или 1% мас на новоиманин при инфектирани рани, панарициум, карбункули и фурункули, трофични язви и изгаряния, като значително се съкращава срока на възстановяване.

В хомеопатията ХИПЕРИКУМ заема много важно място като трав­матично лекарство. Той често е наричан „АРНИКА на нервите" и е показан при различни травми на централната и периферната нер­вни системи.

Той е най-важното лекарство при:

* Нараняване на части от тялото, богати на нервни окончания -

върховете на пръстите, половите органи, анус, уста и език - например премазване на пръстите на ръцете или краката и др., като проявява изключително силен болкоуспокояващ ефект.

* Разкъсни и разкъсно-контузни рани.

* Прободни рани, ухапвания, ужилвания.

* Травми на гръбначен стълб и главен мозък - вследствие на ка­тастрофа, падане на опашката, мозъчно сътресение.

* При родилки - травми на опашната кост в процеса на раждане.

* фантомни болки в ампутиран крайник.

* Силно болезнени и чувствителни на допир рани, в степен неот­говаряща на вида им.

* Болки след раждане с форцепс.

* Сложни счупвания със силни болки.

Важна индикация за ХИПЕРИКУМ е болка, която се разпространя­ва нагоре по хода на нерва (т.е. в центростремителна посока).

В хомеопатичната литература има описани случаи на хора и на животни, излекувани с ХИПЕРИКУМ от тетанус, установен в начален ста­дий. Разбира се, при съмнение за развитие на подобно болестно със­тояние веднага трябва да се търси квалифицирана медицинска помощ!

ЛЕДУМ (ледум) сем. Калунови

Описание и разпространение: Вечно зелено растение с кожести листа, виреещо около реки и в блатисти места. Високо до 1 м. Среща се в Русия, Сев. Америка и някои райони на Европа.

Използваема част: Цялото растение по време на цъфтежа.

Химичен състав: Арбутин, етерично масло - ледол, соли на калий и калций, флавоноиди, кумарини, дъбилни вещества и др.

Показания и приложение:

В хомеопатията ЛЕДУМ се прилага при:

* Прободни рани - хомеопатично лекарство № 1. Прободни рани от всякакви островърхи инструменти и предмети - пирони, скалпели, игли, кости от животни и рога; забиване на трески под ноктите, септич­ни рани и панарициуми причинени от убождания.

* Ухапвания и ужилвания от всякакви животни и насекоми - хо­меопатично лекарство № 1.

ЛЕДУМ отнема болката и действа лечебно във всички тези случаи. Това важи особено, когато пациентът предпочита студени компреси на травмираното място! ЛЕДУМ даден непосредствено след убожда­нето или ухапването може да предотврати развитието на тетанус спо­ред различни автори!

* кръвонасядания и хематоми - изключително ефикасно лекарс­тво, спомагащо за тяхната резорбция, особено ако са по-големи и е минало известно време след травмата, (Обикновено само АРНИКА тук не е достатъчна). В такива случаи може да се редува с АРНИКА. Много добър ефект има при травми на лицето и особено около окото с кръвонасядания и хематоми - независимо дали е след падане или боксов мач. Травматични очила.

РУГА (седефче) сем. Седефчеви

Описание и разпространение: Многогодишно растение с жълти цветове, високо 30-80 см. Цъфти през лятото. Вирее по сухи, каменли­ви и храсталачни места. Култивира се.

Използваема част: Връхните клонки с цветовете по време на цъфтежа.

Химично съдържание: Етерично масло, флавоноиди - рутин, фурокумарини, бергаптен и др.

Приложение в хомеопатията:

Основно място на действие на хомеопатичните лекарства приготве­ни от седефче са:

- стави и хрущяли

- периост (надкостница) и кости очи 

По своите модалности то си прилича много с хомеопатичното ле­карство РУС ТОКСИКОДЕНДРОН - влошаване от студено и почив­ка, скованост и болезнени първоначални движения, подобряване от раздвижване и отново влошаване от продължително движение.

РУГА си съперничи с РУС ТОКСИКОДЕНДРОН при различни остри и хронични заболявания на стави, хрущяли и мускули с травматична, ревматична и подагрична етиология или свързани с пренапрежение на свързващия апарат - сухожилия, лигаменти и изобщо навсякъде, където има фиброзна тъкан.

Прилага се с много добър ефект най-често при:

* Навяхвания и изкълчвания - особено на китки, глезени, колена.

* Разтегнати връзки и сухожилия.

* Лекарство № 1 за травми на периоста (надкостниците) - охлузвания и контузии, периостити.

* Очни смущения свързани с пренапрежение на очните муску­ли от продължителна фина работа на неподходящо осветление - парене, болка, евентуално неясно виждане.

Има и крем (унгвент) за външно приложение.

СИМФИТУМ (черен оман, зарасличе) сем. Грапаволистни

Описание и разпространение: Многогодишно тревисто растение, стъблото е високо около 1 м. Елипсовидни листа и лилави цветове, със сухи плодове с 4 орехчета. Коренът е черен отвън и бял отвътре. Цъфти през юни-юли. Среща се из влажни ливади, край реки, в низини и пред-планински райони из цялата страна.

Използваема част: Коренът.

Химичен състав: Алантоин, танини, холин, слузни вещества, инулин, смоли, етерично масло, алкалоиди.

Общо фармакологично действие:

-противовъзпалително

- регенеративно - стимулира растежа на клетките и възстано­вяването на тъканите. Доказано е действието на алантоина за стиму­лиране на клетъчното делене и разрастването на нови фибробласти.

Основните места на действие на хомеопатичните препарати от че­рен оман са: 

кости 

периост

- ставни хрущяли

- сухожилия

Приложение:

* Счупвания и други травми на костите - хомеопатично лекарство № 1 при нарушено и забавено образуване на костно вещество; при болки както на мястото на прясно, така и на старо счупване.

* Травми на периоста.

* Травми на очната ябълка от тъп предмет (спецификум).

Книги

Глава 1 - ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ

Глава 2 - Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН

Глава 3 - ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПО СВЕТА НАКРАТКО

Глава 4 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Глава 8 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 9 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНО БОЛНИ ХОРА

Глава 10 - МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ОБЩИЯ ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Глава 11 - ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Глава 12 - ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА И ДРУГИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЕЛИ МЯСТОТО, КОЕТО ИМ СЕ ПОЛАГА В МЕДИЦИНАТА

Глава 13 - ВАКСИНАЦИИ

Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Глава 15 - ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Глава 19 - ПРЕВРЪЗКИ

Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

Книги