• Автор: д-р Атанас Гълъбов,
  • Година на публикация: 2001,
  • Издателство:

Хомеопатия за всички - Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

В резултат на проучване на многогодишния опит на поколения хомеопати, както и от лечебната ми практика през последните четири години, мога да заявя, че хомеопатията е в състояние да окаже неоце­нима помощ при травми от всякакъв характер и спешните състоя­ния, свързани с тях и изискващи незабавна помощ.

Хомеопатичното лечение, приложено непосредствено след нара­няването, допринася както за овладяване на шока и значително на­маляване или премахване на болната, така и за предотвратяване на усложнения и скъсяване на оздравителния период. Спомага за по-бързото разнасяне на подкожни кръвоизливи или предотвратява образуването им. С хомеопатия могат да се лекуват успешно и много хора, при които се проявяват остатъчни ефекти от травми или оплаквания, които водят началото си от някаква травма, дори да е изминал значителен период от време след нея - месеци или даже години.

При счупвания, хомеопатичните лекарства могат да се прилагат за по-бързо срастване на костите. Това е особено важно при въз­растните хора, при които образуването на костно вещество е се­риозно затруднено и нерядко това е причина за последващо залежаване и косвено за смъртен изход - нещо което би могло да се предотврати.

Във всяко домакинство, детска градина, учреждение, завод или тран­спортно средство би трябвало да има на разположение аптечка с най-необходимите 10 -15 хомеопатични лекарства. Човек лесно може да се научи да ги прилага само за няколко часа.

Самолечението не може да замени помощта на специалиста, но във всички случаи може да спести много страдания на пострадалия и тревоги на близките му. Здрав разум е необходим преди всичко. Когато травмата е по-сериозна, трябва задължително да се потърси квалифи­цирана медицинска помощ и ако е необходимо да бъдат направени съответните изследвания, намествания или операции.

Хомеопатичните лекарства се приемат изключително вътрешно.

За външна употреба се прилагат само в случаи на наранявания някои от спиртните настойки или кремове от разгледаните по-долу растения, съобразно фармакотерапевтичните им свойства.

Книги

Глава 1 - ЩО Е ХОМЕОПАТИЯ

Глава 2 - Д-Р САМУЕЛ ХАНЕМАН - ГЕНИЯТ ОТ МАЙСЕН

Глава 3 - ИСТОРИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА ПО СВЕТА НАКРАТКО

Глава 4 - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ ОСНОВАВА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Глава 5 - ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Глава 6 - ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Глава 7 - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ЛЕКУВА С ХОМЕОПАТИЯ

Глава 8 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХОРА С ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Глава 9 - ОСОБЕНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНО БОЛНИ ХОРА

Глава 10 - МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В ОБЩИЯ ЛЕЧЕБЕН ПЛАН

Глава 11 - ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД В МЕДИЦИНАТА: БОЛЕСТ И ЗДРАВЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ХОЛИСТИЧНИЯ ПОДХОД

Глава 12 - ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА И ДРУГИ ПРИРОДНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЗАЕЛИ МЯСТОТО, КОЕТО ИМ СЕ ПОЛАГА В МЕДИЦИНАТА

Глава 13 - ВАКСИНАЦИИ

Глава 14 - “ВИДОВЕ" ХОМЕОПАТИЯ

Глава 15 - ХОМЕОПАТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Глава 16 - ХОМЕОПАТИЯ И ТРАВМИ

Глава 17 - НЯКОИ ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ ОТ РАЗЛИЧЕН ПРОИЗХОД:

Глава 18 - ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ ТРАВМИ

Глава 19 - ПРЕВРЪЗКИ

Глава 20 - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ТРАВМИ

Книги