Иновации в здравеопазването (6 Нововъведения)

Иновации в здравеопазването (6 Нововъведения)

Здравеопазването е част от живота ни, която спешно се нуждае от иновации.

Сблъскваме се с постоянно покачващи се цени и с не особено задоволителни резултати, а необходимостта от здравни грижи нараства все повече.

Опитваме се да подобряваме здравето си, да имаме повече доверие в тази система и да направим ефектите от нея по-добри, и по-сигурни.

В същото време искаме цените да паднат, за да може всеки един от нас да има възможността да се възползва от здравни услуги.

 

 

 

 

Повече за по-малко.

Нуждаем се от революционни нововъведения, за да може тази цел да бъде постигната и за да могат здравните грижи да бъдат наистина трансформирани.

Здравеопазването трябва да бъде свързвано с повече ползи, по-добри резултати, по-голямо удобство, по-улеснен достъп и по-опростени услуги.

Всичко това, трябва да се случва срещу по-малка цена, с по-малко сложност и за по-малко време.

Въпреки опитите на здравната система, да се стимулира прогрес, представянето ѝ не е толкова добро, на фона на парите, които се харчат в тази област и на фона на здравословното състояние на хората в света (което не е никак добро и може да се каже, че се вложава).

Заради това много ограничения и пречки трябва да бъдат разрушени. Трябва да се разширят границите, които самата система поставя, за да бъде осъществен истински пробив и за да се забързат реалните действия, които реално да помогнат на хората.

 

Иновациите имат потенциала да унищожат всички препядствия.

Всяко проучване, всеки експеримент и всички опити за подобряване на здравеопазването могат да ни доведат до истински желаната устойчива система.

Развитието на иновациите ще принуди здравните организации да заработят по различен начин.

Хората ще могат да се възползват от здравните услуги по-лесно, по-бързо и по-сигурно.

Предотвратяването, диагностицирането, контролирането и лекуването на заболяванията ще бъде значително подобрено, усъвършенствано и модернизирано.

А новите данни, които ще бъдат събирани по много по-удачен начин и ще бъдат анализирани много по-ефективно, благодарение на новите технологии, ще увеличат значително полезността на цялата система.

 

Нововъведения в здравеопазването.

 

1. Следващо поколение ДНК секвенция:

Генетичната секвенция е процес, при който се определя последователността на ДНК на човешкия геном. Тоест, секвенирането се използва за разчитане на цялата наследствена информация на човек.

Това може да бъде приложено за идентифициране на уязвимости при дадени групи от населението или за персонализиране на терапии на отделни индивиди.

 

2. 3D-принтирани устройства и органи:

3D принтирането в областта на медицината нараства със светкавични темпове. Тази технология показва огромен потенциал и със сигурност ще бъде от голямо значение в здравеопазването.

Някои от нещата, които вече сме започнали да принтираме са кожа, тъкани, кости, органи, медикаменти, медицинско оборудване, протези, импланти и органични сензори.

Тази технология ще направи лечението персонализирано, според физиологичните нужди на всеки човек.

 

3. Подобрена имунотерапия:

Имунотерапията е процес, при който механизмите на имунната система биват предизвикани да реагират срещу туморни клетки, когато тя не може сама да произведат такива реакции.

Това лечение има потенциала да увеличи значително живота на хора с ракови заболявания, като в същото време се избягват неблагоприятните странични ефекти на химиотерапията, както и цените свързани с това.

 

4. Изкуствен интелект:

Изкуственият интелект позволява на компютрите да извършват определени действия по разумен начин.

Той има възможността да анализира обкръжаващата го среда и да предприема интелигентни действия, които увеличават възможността за постигане на дадени цели.

Развитието на тази технология ще даде възможност на компютрите да мислят и да разрешават задачи, които в момента се разрешават от хората, по много по-бърз, по-акуратен и много по-евтин начин.

 

5. Виртуална реалност:

Виртуалната реалност на практика е свят, създаден чрез компютърна система и аудио-видео приспособления.

Образите могат да бъдат показвани, както през монитор, така и през стереоскопични очила. Поведението във виртуалната среда може да бъде управлявано, чрез специално проектирани за това устройства.

Тази иновация създава симулирана среда, която може да подобри както физическото, така и менталното лечение на пациентите.

От една страна, могат да бъдат създадени образи на всяка една част от човешкото тяло, като така се дава възможност за контрол над по-голяма среда на работа.

От друга страна, менталните проблеми могат да бъдат по-лесно контролирани, когато се създаде персонализирана среда за всеки, според нуждите му.

 

6. Биосензори:

Биосензорите са устройства за анализиране, които се използват за откриване на химически вещества в организма.

Те „комуникират“ с тъканите, микроорганизмите, клетките, ензимите и антителата в тялото, и изпращат сигнал до устройство, на което ние можем да разчетем проблемите.

Тази технология може да бъде включена в дрехи, аксесоари и устройства, като проследява и непрекъснато подава информация за състоянието на човек.

 

В днешни времена - ерата на информацията и технологиите, можем да бъдем малко по-спокойни, че по-голямата част от здравословните проблеми на хората ще бъдат разрешавани, без да се налага нуждаещите се да събират пари и да се надяват, че приятели, познати и непознати ще им помогнат за целта.

Остава само да се въоръжим с търпение и да се надяваме, че необходимите иновации ще започнат да бъдат въвеждани и използвани час по-скоро.

 

  Докато това се случи, разглеждай активните кампании на "Дарители България".