Препоръки за правилно използване на предпазни маски за лице

Препоръки за правилно използване на предпазни маски за лице

Използването на предпазни маски в обществото е допълнителна мярка към основните превантивни мерки, каквито са спазването на физическа дистанция, престой вкъщи по време на болест, работа от разстояние/от вкъщи, когато е възможно, етикет на кихане и кашляне, хигиена на ръцете и избягване докосването на лице, нос, очи и уста.

Използването на лицеви маски в обществото е мярка за намаляване отделянето на дихателни капчици от страна на заразените лица, които все още не са развили симптоми, или които остават асимптомни.

Какво трябва да знаете? o Лицевата маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.  o Преди поставяне и сваляне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.  o При сваляне на маската: отстранете я отзад напред, като хванете връзките ѝ; избягвате да докосвате маската от предната страна.  o Измийте ръцете си незабавно след сваляне на маската! o Изхвърлете маската в кош за отпадъци, ако е за еднократна употреба. Маските за многократна употреба, които са от текстил, след всяка употреба при първа възможност, трябва да се изпират на температура 60°C с перилен препарат. o Маската се сменя с нова веднага щом се навлажни! o Маски за еднократна употреба не се носят повторно!

 

Бъдете внимателни!

  • Използването на предпазни маски за лице може да доведе до фалшиво чувство за сигурност, в резултат на което да се намали прилагането на останалите мерки, дори и стоенето вкъщи при болест.
  • При неправилно сваляне на маската, при боравене с носената (замърсена) маска или при учестено докосване на лицето за здравите хора съществува риск от заразяване и предаване на новия коронавирус.
  • Маските са ефективни, когато носенето им е съчетано с често миене на ръцете със сапун и вода и с използването на дезинфектант на алкохолна основа.
  • Когато носите маска, трябва да знаете как правилно да я поставите, свалите, изхвърлите (ако е за еднократна употреба) или изперете (ако е за многократна употреба).

Не забравяйте:

  • Да спазвате физическа дистанция от 1,5 – 2 метра и да избягвате затворени пространства и струпване на хора;
  • Да прилагате често и правилно хигиена на ръцете – миене със сапун и вода или обтриване с дезинфектант на алкохолна основа;
  • Да прилагате правилно етикета на кихане и кашляне.

 

При поява на симптоми като повишена температура, втрисане, кашлица, зачервено гърло, затруднено дишане гражданите трябва да се самоизолират и веднага да се консултират по телефон със своя личен лекар, а ако нямат такъв – с регионалната здравна инспекция (РЗИ) по местоживеене.