Медицинска информация за COVID-19

Медицинска информация за COVID-19

Какви са симптомите на COVID-19?

Отизвестното досега, вирусът може да причиниумеренигрипоподобни симптоми като:

По-сериозните случаи развиват тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок, които могатда доведатдо смъртта на пациента. Хората със съществуващи хронични заболявания изглежда са по-предразположени към тежко протичане на заболяването.

Някои хора по-предразположени ли са към вируса?

Като цяло възрастните хора и тези със съпътстващи заболявания(например артериална хипертония, сърдечни заболявания, диабет, чернодробни заболявания и респираторни заболявания) се очаква да бъдат изложени на по-голям риск от развитие на тежки симптоми.

Има ли лечение за COVID-19?

Няма специфично лечение за това заболяване, така че подходът, използван за лечение на пациенти с инфекции, свързани с новия коронавирус, е за лечение на клиничните симптоми (например треска, затруднено дишане). Поддържащата грижа (например поддържаща терапия и мониторинг -кислородна терапия, поддържане на телесен баланс на течностите и антивирусни лекарства) може да бъде много ефективна за заболелите.

Кога трябва да се изследвам заCOVID-19?

Ако имате:

  • остра респираторна инфекция(внезапна поява на най-малко една проява: кашлица, повишена телесна температураили затруднено дишане

Както и в рамките на 14 дни преди появата на симптомите, поне един от следните епидемиологични критерии: 

  • близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19
  • анамнеза за пътуване в Китай и Италия.

Близкият контакт се определя като:

  • съжителство в едно домакинство с пациент с COVID-19;
  • директен физически контакт с пациент с COVID-19 (напр. ръкостискане);
  • директен незащитен контакт с инфекциозни секрети на пациентс COVID-19 (напр.-при опръскване при кихане, допир до използвани от пациента кърпички с голи ръце);-директен (лице в лице) контакт с пациент с COVID-19 на разстояние до 2 метра и продължителност над 15 мин.;
  • престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра;-здравен работник или друго лице, полагащ директни грижи за пациент с COVID-19,или лабораторен персонал, обработващ клинични проби на пациент с COVID-19 без препоръчаните лични предпазни средства или с евентуално нарушена цялост на личните превозни средства;
  • пътуване в самолет в близост до лице с COVID-19 (до две места във всички посоки), придружител при пътуване или лица, полагащи грижи, членове на екипажа, обслужващи дадения сектор, където седи заболелият(ако тежестта на симптомите при заболелия или негово преместване/движение сочи,за по-голяма експозиция за близък контакт може да се определят и други или всички пътници в самолета).