Информация за коронавирус COVID-19

Информация за коронавирус COVID-19

Какво е COVID-19? Какво е SARS-CoV-2?

Новияткоронавирус 2019сега се наричатежък остър респираторен синдром коронавирус-2 (SARS-CoV-2), а заболяването, свързано с него -COVID-19.

Откъде идват коронавирусите?

Коронавирусите са вируси, които циркулират сред животните, но за някои от тях се знае, че засягат хората. След като заразятхората, те могат евентуално да сепредават от човек на човек.Известен е широк кръг от животни, които са източник на коронавируси. Например, вирусът, причиняващ Близкоизточен респираторен синдром (MERS-CoV),е коронавирус, произхождащот камили, а тежкият остър респираторен синдром (ТОРС) произхожда от котки -циветки.Повече информация за коронавирусите може да намерите ни интернет страницата на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията: https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses.

Този вирус сравним ли е съсSARS (ТОРС) или със сезонния грип?

Новияткоронавирус, открит в Китай,е генетично тясно свързан с вирусана SARS (ТОРС) от 2003г.и изглежда, че има подобни характеристики, въпреки че все още данните за този вирус са ограничени.ТОРС се появи вкрая на 2002 г. в Китайив продължение на осем месеца са докладвани над8 000 случаяот 33 държави. Тогава един от всеки десет души, които са заразени сТОРС,почина.Настоящата епидемия от COVID-19причини около 10 000 случаяв Китайсамо през първия месец от появата си(от края на декември 2019 г. -до края на януари 2020 г.).Впоследствие случаи са съобщени и от други държави, вкл.някои и отЕС/ЕИП. На този етап има твърде малко налични данни, за да се каже със сигурност колко смъртоносен е COVID-19, но предварителни данни сочат, че той е по-малко фатален от SARS-CoV(ТОРС).Въпреки че двата вируса,както и грипните вируси,се предават от човек на човек и могат да причинят сходнисимптоми, те са много различни и следователно се проявяватпо различен начин. Все още е много рано да се направят заключения относно разпространението на SARS-CoV-2, но предварителната информация показва, четой се предава по същия начин, както причинителя на ТОРС и някои другипандемичнигрипни щамове. По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) всяка година до 40 000 души в ЕС/ЕИП умират преждевременнопоради причини, свързани с грипа.

По какъв начин се предава инфекцията?Колко лесно се разпространява?

Въпреки че източник на инфекцията са животни, сега вирусът се предава от човек на човек. Към моментаняма достатъчно епидемиологична информация, която да потвърди колко лесно и устойчиво вирусът се предава между хората. Изглежда вирусът се предава главно чрез въздушни капчици, когатохората кихат, кашлятили издишат.Инкубационният период за COVID-19(т.е. времето отконтакта сболени появата на симптоми) понастоящем се изчислява на от2 до 14дни. До момента е ясно, че вирусът може да се предава от заразените лица, когато проявяват (грипоподобни) симптоми. Все още не е ясно дали лицата с леки клинични оплаквания, както и асимптоматичните носители могат да предават инфекцията.