Мъжете са от Марс, жените - от Венера - Глава XI - Как да поискаме подкрепа и да я получим


Ако не получавате подкрепата, от която се нуждаете, запитайте се дали сте я поискали достатъчно настойчиво. _Искането на любов и подкрепа е от съществено значение за успеха на всяка връзка, на която наистина държите. Ако желаете да ПОЛУЧИТЕ, трябва да ПОИСКАТЕ._
И мъжете, и жените срещат трудности, когато молят за подкрепа. Жените обаче се смущават и разочароват много повече от мъжете, когато не я получат. По тази причина посвещавам тази глава на жените. Разбира се, мъжете ще заобичат много повече жените, ако я прочетат.

Защо жените не молят за подкрепа

Жените грешат, като мислят, че не трябва да молят за подкрепа Тъй като интуитивно чувстват потребностите на другите и им дават всичко, на което са способни, те очакват съвсем погрешно от мъжете да направят същото. Когато жената е влюбена, тя инстинктивно предлага всичко, което има — любовта си. С голямо удоволствие и въображение тя търси начини да му предложи подкрепата си. Колкото повече обича някого, толкова по-голяма потребност изпитва да му предложи любовта си. _На Венера всички автоматично предлагат подкрепата си, така че не е необходимо някой да моли за това._ Фактически отсъствието на необходимост да молиш е един от начините, чрез които те показват любовта си. Девизът на Венера е: „Любовта означава никога да не ти се налага да молиш!“
Ето защо жената приема, че ако партньорът й я обича, той ще й предложи закрилата си, без тя да го моли за това. Тя може дори нарочно да не го помоли, за да го изпита дали наистина я обича. За да издържи този тест, мъжът трябва да отгатне потребностите й и да й предложи подкрепата си, без тя да го е молила за това.
Този подход в отношенията с мъжете само ги обърква. Мъжете са от Марс, където ако ви е необходима помощ, просто трябва да я поискате. _Мъжете не са инстинктивно мотивирани да предлагат помощта си; те трябва да бъдат помолени за това._ Това може да доведе до конфузни положения, защото ако го помолите за помощ по неподходящ начин, той може да ви откаже, а ако изобщо не го помолите, той няма да ви даде почти нищо или ще ви даде твърде малко.
Ако в началото на взаимоотношенията си с мъжа жената не получи помощта, от която се нуждае, тя приема, че той не и я дава, защото просто няма какво да й даде. Тя търпеливо и с обич продължава да дава, допускайки, че рано или късно той ще навакса пропуснатото. Той обаче на свой ред приема, че прави достатъчно, тъй като тя продължава да дава във взаимоотношенията си с него.
Мъжът не разбира, че жената очаква от него да й даде подкрепата си. Той смята, че ако тя се нуждае или иска повече, ще престане да му дава. Но тъй като тя е от Венера, не само иска повече, но очаква от него да й предложи помощта си, без да го моли за това. Той пък чака тя да поиска подкрепа, ако й е необходима. Ако тя не го помоли, той приема, че й дава достатъчно.
Накрая жената може да помоли за подкрепа, но тогава тя ще е дала толкова много от себе си в отношенията помежду им и ще изпитва такова недоволство, че молбата й в действителност се превръща в настоятелно искане. Някои жени изпитват неприязън към мъжа просто защото трябва да искат подкрепата му. Дори той да каже „да“ и да й даде някаква подкрепа, тя ще изпита неприязън към него, защото се е наложило да го моли. Тя чувства нещата така: „Ако трябва да моля, всичко губи смисъла си.“
Мъжете не откликват добре на настоятелни искания, примесени с неприязън. Дори ако мъжът желае да даде подкрепата си, недоволството на жената или настоятелните й искания ще го накарат да каже „не“. _Настоятелните искания напълно отблъскват мъжа._ Шансовете на жената да получи помощта му намаляват катастрофално, когато молбата се превърне в настоятелно искане. В някои случаи той дори ще започне да дава по-малко, ако почувства, че тя е станала по-настойчива.

Ако жената не моли за подкрепа, мъжът приема, че дава достатъчно.

Взаимоотношенията с мъжете са много трудни за онези жени, които не разбират това. Но колкото и непреодолим да изглежда този проблем, той може да бъде решен. Като помните, че мъжете са от Марс, вие можете да придобиете нови умения да искате, които ще имат нужния ефект върху тях.
По време на моите семинари съм обучил хиляди жени в изкуството да искат и те са имали мигновен и многократен успех. В тази глава ще изучим трите стъпки, които включват усвояване на умението да искате и да получавате желаното от вас. Те са: 1. _Умението да поискате правилно това, което вече получавате. 2. Умението да поискате повече, дори когато знаете, че той ще каже „не“ и вие ще приемете отказа му 3. Умението да поискате, като утвърдите правата си._

Стъпка 1: как да поискате правилно това, което вече получавате

Първата стъпка в усвояването на умението да получите повече във вашите взаимоотношения с мъжа е _да се научите да искате това, което вече получавате_. Осъзнайте какво партньорът ви вече прави за вас. Особено дребните неща, като носенето на багаж, оправянето на повреди, чистене, телефонни разговори и други дреболии.
Важното на този етап е _да започнете да искате от него да прави дребните неща, които вече извършва, и да не ги приемате за нещо, което се разбира от само себе си_. Когато той прави тези неща, покажете му, че оценявате направеното. Временно се откажете от очакванията си, че той ще ви предложи подкрепата си, без да я искате.
В стъпка 1 е важно да _не искате повече от това, което той е свикнал да дава_. Ориентирайте се към дребни неща, които той обикновено прави. Дайте му възможност да свикне да чува ненастоятелните ви молби.
Настоятелният тон, независимо в колко приятни фрази е поднесен, внушава на мъжа единствено, че не дава достатъчно. Това го кара да се чувства необичан и неоценен. Тогава той е склонен да дава по-малко, защото счита, че не оценявате това, което вече ви дава.
Когато мъжът чуе настоятелен тон, независимо в колко приятни фрази е поднесен, той ще чува само че не дава достатъчно. Тогава е склонен да дава по-малко, защото счита, че вие не оценявате това, което той вече прави за вас.
Той може да е вече предразположен от вас /или от майка си/ веднага да откаже на молбите ви. Чрез стъпка 1 вие ще го пренастроите да отговаря положително на молбите ви. Когато мъжът постепенно разбере, че го йените, не го приемате като някаква даденост и че ви доставя удоволствие, той ще поиска да откликне положително на вашите молби тогава, когато може. След това ще започне автоматично да ви предлага подкрепата си. Такава бърза промяна обаче не трябва да очаквате от самото начало.
Съществува и друго условие, което трябва да спазвате, когато започнете да го молите за това, което вече прави за вас. Трябва да бъдете сигурни, че го молите така, че да ви чуе и да откликне. Това имам предвид под „правилно искане“.

Полезни съвети за мотивиране на мъжа

Съществуват пет тайни за това, как правилно да помолите марсианеца за подкрепа. Ако не се съобразявате с тях, той може лесно да бъде отблъснат. Те са: подходящо избиране на момента, ненастойчиво отношение, краткост, прямота и употреба на точни думи.
Да разгледаме всяка поотделно:
1. Избиране на подходящо време. Внимавайте да не го помолите да направи нещо, което той очевидно възнамерява да извърши. Например ако той се готви да изхвърли боклука, не казвайте: „Ще изхвърлиш ли боклука?“ Той ще се почувства така, сякаш вие му казвате какво да прави. Определянето на подходящия момент е от решаващо значение за успеха ви. Също така ако той е изцяло отдаден на нещо друго, не очаквайте веднага да откликне на молбата ви.
2. Ненастоятелно отношение. Запомнете, че молбата не е настойчиво искане. Ако проявявате неприязнено отношение и настойчивост, независимо колко внимателно подбирате думите си, той ще се почувства неоценен за това, което вече е направил, и вероятно ще каже „не“.
3. Краткост. Избягвайте да изреждате множество причини защо трябва да ви помогне. Приемете, че не е необходимо да го убеждавате. Колкото по-дълго обяснявате, толкова повече той ще се противи. Дългите обяснения го карат да се чувства манипулиран, вместо свободен да предложи подкрепата си.
_Тъй както жената, която в разстроена, не желае да чуе цял поменик от причини и обяснения защо не трябва да бъде в това състояние, така мъжът не желае да чува причини и обяснения защо трябва да изпълни молбата й._
Жените погрешно изреждат списък от причини, за да обосноват своите потребности. Те смятат, че с това ще помогнат на мъжа да разбере, че молбите им са обосновани, и че по този начин ще го подтикнат към действие. Това, което мъжът чува, обаче е: „Ето защо трябва да го направиш.“ Колкото по-дълъг е списъкът, толкова той е по-склонен да откаже подкрепата си. Ако той самият ви попита: „Защо?“, тогава вече може да изложите съображенията си, но отново внимавайте да не сте многословни. Свикнете да вярвате, че той ще го направи, ако може. Бъдете колкото се може по-кратки.
4. Бъдете прями. Жените често пъти смятат, че молят за подкрепа, а в действителност не правят това. Когато жената се нуждае от подкрепа, тя може да представи проблема, но да не помоли открито за подкрепа. Тя очаква от мъжа да й предложи подкрепата си и пренебрегва пряката молба.
Непряката молба не изразява открито молбата. Непреките молби карат мъжа да чувства, че го приемат за даденост и не го ценят. Няма нищо лошо в използването на непреки изявления понякога, но когато те започнат да се използват многократно, мъжът започва да се съпротивлява. Той дори може да не разбира защо се съпротивлява толкова много.

Какво трябва да каже тя (кратко и открито) | Какво не трябва да казва тя (уклончиво) | Какво чува той, когато тя не говори открито
„Ще вземеш ли децата?“ | „Някой трябва да вземе децата, а аз не мога.“ | „Ако можеш да ги вземеш, трябва да го направиш, иначе ще се почувствам без закрила и ще ми станеш неприятен.“ /настойчиво искане/
„Ще донесеш пи покупките?“ | „Покупките са в колата.“ | „Твое задължение е да ги донесеш, аз напазарувах.“ /очакване/
„Ще изхвърлиш ли боклука?“ | „Кофата е пълна.“ | „Не си изхвърлил кофата. Не трябва да чакаш толкова време.“ /критика/
„Ще изчистиш ли задния двор?“ | „В задния двор цари истински безпорядък.“ | „Пак не си почистил двора Трябва да си по-отговорен. Не би трябвало да ти напомням.“ /отхвърляне/
„Ще донесеш ли пощата?“ | „Никой не донесе пощата.“ | „Забравил си да донесеш пощата Би трябвало да се досетиш.“ /неодобрение/
„Ще ни заведеш ли някъде на вечеря?“ | „Тази вечер нямам време да приготвям вечеря.“ | „Толкова много неща съм свършила днес. Най-малкото, което можеш да направиш, е да ни заведеш някъде на вечеря.“ /недоволство/
„Ще ме заведеш ли някъде тази седмица?“ | „Не сме излизали от седмици.“ | „Пренебрегваш ме. Не получавам това, от което имам нужда. Трябва по-често да излизаме.“ /неприязън/
„Ще отделиш ли малко време, за да поговорим?“ | „Трябва да поговорим.“ | „Твоя е вината, че не разговаряме достатъчно. Трябва по-често да разговаряме.“ /обвинение/

5. Използвайте точни думи. Една от най-често срещаните грешки е да се иска подкрепа с думите „Би ли могъл“ и „Можеш ли“ вместо „Би ли“ и „Ще“. „Можеш ли да изхвърлиш кофата за боклук?“ е просто въпрос за събиране на информация. „Би ли изхвърлил боклука?“ е молба.
Жените често пъти използват „Можеш ли“ в непреки молби, когато имат предвид „Би ли“. Както споменах и преди, _непреките молби отблъскват мъжа_. Разбира се, когато се използват рядко, те могат да останат незабелязани, но непрекъснатата употреба на „Можеш ли“ започва да дразни мъжа.
Когато предлагам на жените да започнат да молят за подкрепа, понякога те изпадат в паника, защото техните родители вече са им правили много пъти забележки от рода на:
„Не ми досаждай!“
„Не ме карай непрекъснато да върша нещо.“
„Престани да ми казваш какво да правя.“
„Не трябва да ми казваш това!“
Независимо как подобни забележки от страна на мъжа могат да прозвучат, той иска да каже: „Не ми харесва начинът, по който искаш!“ Ако жената не разбира колко силно някои думи влияят на мъжа, тя ще се обърка още повече. Тя се страхува да иска и започва с „Можеш ли…“, защото мисли, че това е по-учтиво. Въпреки че това има добър ефект на Венера, то изобщо няма ефект на Марс.
На Марс би било обидно да се попита: „Можеш ли да изхвърлиш боклука?“ Разбира се, че може! Въпросът не е дали той може да изхвърли боклука, а дали ще го направи, след като се е почувствал обиден, той може да каже „не“ просто защото сте го подразнили.

Начинът, по който мъжете искат да бъдат помолени

Когато обяснявам различното значение на тези изрази на моите семинари, жените са склонни да мислят, че правя голям проблем от нищо. За тях няма голяма разлика — в действителност „Би ли могъл“ може дори да прозвучи по-учтиво, отколкото „Би ли“. Но за много мъже това е от голямо значение. Тъй като това разграничение е много важно, по-долу привеждам забележките на 17 различни мъже, които са участвали в моите семинари.
1. Когато ме политат: „Можеш ли да изчистиш задния двор“, наистина го приемам буквално. Казвам: „Мога да го направя, разбира се, възможно е.“ Но не казвам: „Ще го направя“, и със сигурност не ми се иска да обещая, че ще го направя. От друга страна, когато ме запитат: „Ще изчистиш ли задния двор?“, започвам да обмислям решението на проблема и съм готов да помогна. Ако кажа „да“, шансовете да си спомня и да го направя са много по-големи, защото съм обещал да го сторя.
2. Когато тя каже: „Нуждая се от помощта ти Можеш ли да ми помогнеш?“, това ми звучи критично, сякаш е имало случаи, когато не съм успял да й помогна, Не го чувствам като покана да бъда добро момче и да й помогна. От друга страна: „Нуждая се от помощта ти. Моля те, ще поносиш ли това вместо мен?“, звучи като молба и ми дава възможност да бъда добро момче Тогава искам да кажа „да“.
3. Когато жена ми каже: „Можеш ли да смениш пелената на Кристофър?“, вътрешно си мисля. „Разбира се, че мога Аз съм способен мъж, а смяната на пелената е просто нещо.“ И тогава, ако не ми се иска да го направя, мога да измисля някакво извинение Но ако тя ме попита: „Ще смениш ли пелената на Кристофър?“, тогава ще кажа: „Да, разбира се“, и ще го направя. Ще почувствам, че обичам и ми е приятно да помагам при отглеждането на нашите деца. Тогава искам да помогна!
4 Когато тя ме помоли: „Ще ми помогнеш ли, моля те?“, това е подходящ момент да помогна и аз съм повече от готов да я подкрепя, но когато чуя: „Можеш ли да ми помогнеш, моля?“, чувствам се притиснат до стената, като че ли нямам друг избор. Ако имам способността да помогна, тогава от мен очакват непременно да го направя! Не чувствам, че ме ценят.
5. Не обичам да ме молят с „Можеш ли“. Чувствам се така, сякаш нямам друг избор, освен да кажа „да“. Ако кажа „не“ тя ще се разстрои. Това не е молба, а настоятелно искане.
6. Гледам да съм зает или поне се преструвам на зает, така че жената, с която работя, да не може да ме помоли с въпроса „Би ли могъл“, с въпроса „Би ли“ чувствам, че имам избор и искам да помогна.
7. Когато миналата седмица жена ми ме помоли: „Можеш ли да засадиш днес цветята?“, аз без колебание й казах „да“. След това, когато тя се върна вкъщи и ме попита: „Посади ли цветята?“, отговорих й „не“. Тя попита: „Можеш ли да го направиш утре?“, и аз отново без колебание казах „да“. Така си говорихме всеки ден от седмицата и цветята все още не са засадени. Но мисля, че ако тя ме бе помолила: „Би ли посадил цветята утре?“, щях да помисля върху това и ако бях казал „Да“, щях наистина да го направя.
8. Когато кажа: „Да, бих могъл да направя това“, аз не се обвързвам с извършването му Просто казвам, че бих могъл да го направя Не обещавам да го направя. Ако тя ми се разсърди, чувствам, че не е права Ако кажа, че ще го направя, тогава бих могъл да разбера защо се сърди, ако не го свърша.
9 Израснах с пет сестри, а сега съм женен и имам три дъщери. Когато жена ми каже: „Можеш ли да изхвърлиш боклука?“, аз просто не отговарям. После тя ме пита: „Защо?“, и аз дори не знам отговора. Сега разбирам защо. Чувствал съм се под контрол. Мога да отговоря на въпрос като „Би ли…?“
10. Когато чуя: „Можеш ли“ веднага казвам „да“, но през следващите десет минути осъзнавам защо няма да го направи и после преставам да обръщам внимание на този въпрос. Но когато чуя: „Ще го направиш ли“, една частица от мен казва: „Да, искам да съм полезен“, и дори по-късно да възникнат възражения в съзнанието ми, все пак ще изпълня молбата й, защото съм дал дума.
11. Ще кажа „да“ на „Можеш ли“, но вътрешно ще ми бъде неприятно. Чувствам, че ако кажа „не“, тя ще избухне. Чувствам се манипулиран. Когато тя помоли с „Би ли…“, аз се чувствам свободен да отговоря с „да“ или „не“. Тогава имам избор и искам да кажа „да“.
12. Когато жена ме помоли: „Би ли направил това?“, аз се чувствам сигурен вътрешно, че ще получа точка за това. Чувствам се оценен и съм щастлив да давам.
13. Когато чуя: „Би ли…“, чувствам доверието, че мога да помогна Но когато чуя: „Можеш ли“ или „Би ли могъл“, чувам въпрос зад въпроса. Тя ме пита дали мога да изхвърля боклука, когато е очевидно, че мога. Но зад този въпрос се крие липсата на достатъчно доверие в мен, за да ми отправи молбата направо.
14. Когато една жена помоли: „Би ли“ или „Ще го направиш ли“, чувствам нейната уязвимост. Тогава съм много по-чувствителен към нея и нейните потребности, определено не искам да я отблъсна. Когато тя каже: „Би ли могъл“ или „Можеш ли“, много повече съм склонен да кажа „не“, защото считам, че по този начин не я отблъсквам За мен това е просто едно безлично „не“, с което казвам, че не мога да го направя. Тя не би трябвало да го приеме като лична обида, ако кажа „не“ на въпроса й „Би ли могъл да направиш това?“.
15. За мен молбата, която започва с „Би ли“, е твърде лична и тогава искам да дам каквото мога, но „Би ли могъл“ я прави безлична и тогава ще дам, ако ми е удобно или ако нямам какво друго да правя.
16. Когато жената каже: „Би ли могъл, моля те, да ми помогнеш?“, аз чувствам нейното недоволство и ще й се противопоставя, но ако каже: „Ще ми помогнеш ли, моля те“, тогава няма да чуя никаква неприязън, дори и да има такава. И искам да кажа „да“.
17. Когато една жена каже: „Би ли могъл да направиш това за мен?“, ставам изведнъж честен и казвам „По-скоро не.“ Мързеливецът в мен надделява. Но когато чуя: „Би ли направил това, моля те?“, се настройвам творчески и започвам да измислям начини, чрез които да й помогна.
Жените могат веднага да разберат голямата разлика между „Би ли“ („Ще“) и „Би ли могъл“ ако само за момент се замислят върху следната романтична сцена. Представете си мъж, който предлага брак на една жена. Сърцето му е изпълнено с любов, както образа на луната при пълнолуние. Коленичейки пред нея, той протяга ръце към нейните. След това впива поглед в очите й и казва: „Би ли могла да се омъжиш за мен?“
Цялата романтика изчезва в миг. След този въпрос той изглежда слаб и недостоен, излъчва несигурност и ниско самочувствие. Ако вместо това бе казал: „Ще се омъжиш ли за мен?“, тогава и силата, и уязвимостта му щяха да бъдат очевидни. Така се прави предложение.
По същия начин мъжът желае жената да отправя молбите си към него. Използвайте „Би ли“ и „Ще“. „Би ли могъл“ и „Можеш ли“ звучат твърде недоверчиво, уклончиво, неуверено и манипулативно.
Когато тя попита: „Би ли могъл да изхвърлиш боклука?“, посланието, което той получава, е: „Ако можеш да го изхвърлиш, тогава ти трябва да го направиш. Аз бих го направила за теб!“ От своя страна той вижда, че очевидно може да го направи. Когато тя пропуска да го помоли за подкрепа, той чувства, че тя го манипулира или го приема за някаква даденост. Не чувства доверието й, за да й помогне.
Спомням си как на един от моите семинари една жена обясни разликата с венериански термини. Тя каза: „В началото не можех да почувствам разликата между двата начина за отправяне на молба. Но след това тръгнах от обратния път. Струва ми се твърде различно, когато той каже: «Не, не мога да го направя» в сравнение с «Не, няма да го направя.» Последното е лично отблъскване. Ако той каже: «Не мога да го направя», то няма нищо общо с мен, защото той просто не може да го направи.“

Общи грешки при отправянето на молби

Най-трудните моменти при усвояването на уменията да отправяте молби е да запомните как го правите. Опитайте се да използвате „Би ли“ и „Ще го направиш ли“ колкото е възможно по-често. Това изисква доста продължителна практика.
Когато молите мъж за подкрепа:
1. Бъдете прями.
2. Бъдете кратки.
3. Използвайте фразите „Би ли?“ и „Ще го направиш ли?“.
Най-добре е да не бъдете твърде уклончиви, твърде обстоятелствени или да използвате горните две магически фрази. Да разгледаме някои примери.

Казвайте: | Не казвайте:
„Би ли изхвърлил боклука?“ | „Кухнята е кочина; направо вони. Не мога да сложа нищо повече в кофата за боклук. Трябва да се изхвърли. Би ли могъл да го направиш?“ Твърде дълго е и се използва „Би ли могъл?“./
„Би ли ми помогнал да преместя тази маса?“ | „Не мога да преместя тази маса. Трябва да я преместя за партито довечера. Би ли могъл да ми помогнеш?“ /Твърде дълго е и се използва „Би ли могъл“/
„Моля те, би ли изнесъл това вместо мен?“ | „Не мога да изнеса всичко това сама.“ /Непряка молба./
„Би ли донесъл продуктите от колата“ | „Оставих четири торби с продукти в колата. Необходими са ми, за да приготвя вечерята. Би ли могъл да ги донесеш?“ Твърде дълго е, съдържа непряка молба и се използва „Би ли могъл“./
„Би ли взел бутилка мляко на път за вкъщи?“ | „Минаваш край магазина. Лорън има нужда от бутилка мляко. Просто не мога да изляза пак. Толкова съм уморена. Би ли могъл ти да я купиш?“ Твърде дълго, съдържа непряка молба и се използва „Би ли могъл“./
„Ще вземеш ли Джули от училище?“ | „Някой трябва да доведе Джули от училище, а аз не мога Ти имаш ли време? Мислиш ли, че можеш ли я вземеш?“ Твърде дълго, съдържа непряка молба и се използва „Можеш ли“./
„Би ли завел Зои на ветеринарен лекар днес?“ | „Време е Зои да бъде ваксинирана. Искаш ли да я заведеш на ветеринар?“ Твърде уклончиво./
„Ще ни заведеш пи на вечеря довечера?“ | „Твърде уморена сън, за да приготвя вечеря. Отдавна не сме излизали. Излиза ли ти се?“ Твърде дълго и уклончиво./
„Ще ми вдигнеш ли ципа?“ | „Нуждая се от помощта ти. Би ли могъл да ми закопчаеш ципа?“ /Уклончиво е и се използва „Би ли могъл“./
„Би ли запалил камината довечера?“ | „Наистина е студено. Ще запалиш ли камината?“ Твърде уклончиво./
„Ще ме заведеш ли на кино тази седмица?“ | „Ходи ли ти се на кино тази седмица?“ Твърде уклончиво.

Както вероятно вече сте забелязали, това, което за вас е било молба, за марсианците не е — те чуват нещо друго. Нужно е съзнателно усилие, за да се извършат тези дребни, но важни промени в начина, по който молите за подкрепа. Предлагам ви да се упражнявате поне три месеца в коригиране на начина, по който искате, преди да преминете към стъпка 2. Други ефективни начини за отправяне на молби са: „Моля те, би ли…?“ и „Имаш ли нещо против да…?“
Започнете със стъпка 1, като се опитате да осъзнаете колко често всъщност не молите за подкрепа. Осъзнайте и какво правите, когато наистина молите за нея. С това ново съзнание се упражнявайте _да искате това, което той вече ви дава_. Помнете, че трябва да бъдете _кратки_ и _прями_. След това _покажете колко много го цените и му благодарете_.

Обичайните въпроси при искане на подкрепа

Първата стъпка може да се окаже трудна. Ето някои обичайни въпроси, които обясняват същността на възраженията и на съпротивата на жените.
1. въпрос. Жената може да възрази: „Защо трябва да го моля, когато не искам от него да ме моли?“
Отговор. Помнете, че мъжете са от Марс — _те са различни_. Като приемете и заживеете с неговите различия, вие ще получите това, от което се нуждаете. Ако вместо това се опитвате да го промените, той упорито ще се съпротивлява. Въпреки че да молят не е присъщо на венерианките, можете да го направите, без да измените на природата си. _Когато се чувства обичан и оценен, мъжът постепенно ще прояви по-голямо желание да предложи подкрепата си, без да го молите за нея._ Това е по-късна фаза.
2. въпрос. Жената може да възрази: „Защо трябва да приемам с благодарност това, което той прави, след като аз правя повече?“
Отговор. Марсианците дават по-малко, когато не се чувстват оценени _Ако искате той да дава повече, тогава трябва да го цените повече. Мъжете получават мотивация, когато жените ги ценят._ Ако вие давате повече, може, разбира се, да ви е трудно да го оцените, Започнете постепенно да давате по-малко, за да може да го цените повече. Като извършите тази промяна, вие не само ще му помогнете да се почувства обичан, но и ще получите подкрепата, която искате и заслужавате.
3. въпрос. Жената може да възрази: „Ако трябва да го моля за подкрепа, той може да помисли, че ми прави услуга.“
Отговор. Точно така трябва да се чувства той. _Любовният подарък е благоразположение и в този смисъл услуга. Когато мъжът чувства, че ви прави услуга, тогава той дава от сърцето си._ Помнете, че той е марсианец и не брои точките по начина, по който ги броите вие. Ако почувства внушение от ваша страна, че е длъжен да дава, сърцето му се затваря и той започва да дава по-малко.
4. въпрос. Жената може да възрази: „Ако той ме обича, трябва сам да предложи подкрепата си, а не аз да моля за нея.“
Отговор. Помнете, че мъжете са от Марс и те са различни. _Мъжете очакват да ги помолите._ Вместо да мислите: „Ако той ме обича, ще ми предложи подкрепата си“, помислете си: „Ако той беше от Венера, щеше да ми предложи помощта си, но той е марсианец.“ Щом приемете това различие, той ще прояви много по-голяма готовност да ви подкрепи и постепенно ще започне сам да ви предлага помощта си.
5. въпрос. Жената може да възрази: „Ако трябва да го моля за разни неща, той ще си помисли, че давам по-малко от него в отношенията помежду ни. Страхувам се — той може да почувства, че не трябва да дава повече!“
Отговор. _Мъжът е по-щедър, когато чувства, че не е принуден да дава._ Освен това, когато мъжът чуе жената да моли за подкрепа /по почтителен начин/, той приема посланието й, че наистина има право на такава подкрепа. Той не си мисли, че тя е дала по-малко. Точно обратното — допуска, че тя трябва да е дала повече или поне толкова, колкото и той, и затова моли за подкрепа.
6. въпрос. Жената може да почувства: „Когато моля за подкрепа, се страхувам да бъда лаконична. Искам да обясня защо се нуждая от помощта му. Не искам да изглеждам безпричинно настойчива.“
Отговор. Когато мъжът чуе молба от партньорката си, той вярва, че тя има основателни причини за нея. Ако тя му изложи много причини защо трябва да изпълни молбата й, той чувства, че не може да каже „не“. А ако не може да каже „не“, тогава усеща, че го манипулират или смятат подкрепата му за даденост. _Дайте му възможност да ви подари помощта си, вместо да я вмените като задължение._
Ако той иска да узнае причините, ще ви попита. Тогава е добре да му представите основанията си. Но и тогава внимавайте да не бъдете твърде обстоятелствена. Дайте му една или най-много две причини. Ако все още се нуждае от повече информация, той ще ви каже.

Стъпка 2: искате повече /дори когато знаете, че той може да откаже/

_Преди да се опитате да искате повече от мъжа, дайте му да разбере, че оценявате това, което вече ви дава._ Ако продължите да искате подкрепата му, без да очаквате да направи повече от стореното досега, той ще почувства, че го цените и приемате такъв, какъвто е.
Когато _разбере, че го молите за подкрепа, без да искате повече от него, той се ще почувства обичан от вас. И уверен, че не е нужно да се променя, за да получи любовта ви_. Именно в този момент той сам ще поиска да се промени и да ви даде по-голяма подкрепа, Тогава можете да рискувате и да поискате повече, без да изпращате посланието, че не е достатъчно добър.
Втората стъпка в този процес е _да го накарате да осъзнае, че може да ви откаже нещо и въпреки това да получи любовта ви_. Когато поискате повече и мъжът почувства, че може да каже „не“, той получава право на избор: да каже. „да“ или „не“. _Имайте предвид, че мъжете са склонни много повече да кажат „да“, ако се почувстват свободни да откажат._
Мъжете са склонни много повече да кажат „да“, ако се почувстват свободни да откажат.
За жените е важно да се научат не само _да искат_, но и _да приемат отрицателния отговор на мъжа_. Обикновено, още преди да са отправили молбата, те интуитивно чувстват какъв ще бъде отговорът на партньора им. Ако усетят, че той ще им откаже, те няма дори да си направят труда да го помолят. И ще се почувстват отблъснати. Мъжът, разбира се, няма да има никаква представа какво се е случило — всичко става само е съзнанието на жената.
При стъпка 2 се упражнявайте _да искате подкрепата на мъжа във всички ситуации, когато имате нужда от нея, но досега не сте го правили, защото сте чувствали неговата съпротива_. Поискайте подкрепата му дори когато усещате неговата съпротива; дори да знаете, че той ще ви откаже.
Например жената може да каже на своя съпруг, който гледа новините по телевизията: „Ще отидеш ли до магазина, за да вземеш малко сьомга за вечеря?“ Задавайки въпроса, тя вече е готова за отказа му. Вероятно той е много изненадан, защото тя никога не го моли за нищо, когато гледа телевизия. И ще й предложи някакво извинение, като: „Точно сега предават новините. Не можеш ли ти да отидеш?“
Може да й се иска да каже: „Разбира се, че мога. Но аз правя всичко вкъщи. Не ми харесва да ти бъда слугиня. Искам малко помощ.“
Когато помолите и усетите, че ще получите отказ, подгответе се за него и имайте готов отговор, например: „Добре.“ Ако искате да заприличате на истински марсианец, бихте могли да отговорите: „Няма проблем“, и това ще прозвучи като музика за него. „Добре“ обаче е също хубав отговор.
_Важното е, след като поискате нещо, да действате така, сякаш в неговия отказ няма нищо нередно._ Помнете, че вие създавате у него увереността, че може да откаже безболезнено. Използвайте този подход само в ситуации, при които наистина няма нищо лошо, ако той каже „не“. Избирайте случаи, в които бихте оценили подкрепата му, но рядко я искате. И сте уверени, че ще се чувствате добре дори ако ви откаже.

Кога да искате: | Какво да кажете:
Той работи нещо, а вие искате да отиде и да вземе децата. Обикновено вие не го безпокоите и се справяте сама. | „Ще отидеш ли да вземеш Джули, тя току-що се обади?“ Ако той откаже, тогава мило и просто кажете „Добре.“
Той обикновено си идва вкъщи и очаква от вас да приготвите вечерята. Вие искате той да я приготви, но никога не го молите за това. Чувствате, че не обича да готви. | „Ще ми помогнеш пи да нарежа картофите?“ или „Ще приготвиш ли ти вечерята днес?“ Ако той откаже, мило и просто кажете: „Добре.“
Той обикновено гледа телевизия след вечеря, докато вие миете чиниите. Искате той да ги измие или поне да ви помогне, но никога не го молите за това. Усещате, че той мрази да мие чинии. Може би на вас това не ви е толкова неприятно, затова направете го вие. | „Ще ми помогнеш ли да измия чиниите тази вечер?“ или „Би ли донесъл чиниите?“, или да изчакате една спокойна вечер и да кажете „Ще измиеш ли чиниите тази вечер?“ Ако той откаже, тогава мило и просто кажете: „Добре.“
Той иска да отиде на кино, а вие — на танци Обикновено вие предусещате желанието му за кино и не си правите труда да искате да отидете на танц. | „Ще ме заведеш ли на танци довечера? Обичам да танцувам с теб.“ Ако той откаже, мило и просто кажете: „Добре.“
И двамата сте уморени и готови да си легнете. Боклука го събират на следващата сутрин. Чувствате колко е уморен, затова не го карайте да прави нищо. | „Ще изхвърлиш ли боклука?“ Ако той откаже, мило и просто кажете: „Добре.“
Той е много зает с важен проект. Не искате да го разсейвате, защото чувствате, че изцяло е съсредоточил вниманието си върху работата, но в същото време искате да разговаряте с него Обикновено вие предугаждате отказа му и не искате нищо. | „Ще отделиш ли малко време за мен?“ Ако той откаже, мило и просто кажете: „Добре.“
Той е съсредоточен и зает, но вие искате да вземете колата си от сервиза. Обикновено можете да предвидите, че ще му бъде много трудно да промени програмата си, така че не искайте от него нищо. | „Ще не закараш ли днес до сервиза да си взема колата?“ Ако той откаже, мило и просто кажете: „Добре.“

Във всеки от горните примери трябва да сте готови за неговия отказ и да свикнете да проявявате разбиране и доверие. Приемете отказа му и вярвайте, че той щеше да ви предложи помощта си, ако можеше. Всеки път, когато молите мъжа за помощ и не го вините, че е отказал, той ви дава между пет и десет точки. Следващия път, когато го помолите, той ще бъде по-отзивчив. В известен смисъл, _като го молите сърдечно за подкрепа, вие му помагате да увеличи способността си да дава повече_.
За първи път научих това преди години от една жена, с която работехме заедно върху проект на доброволни начала и се нуждаехме от повече сътрудници. Тя се готвеше да извика Том, който бе мой приятел. Казах й да не си прави труда, тъй като вече знаех, че той няма да има възможност да ни помогне този път. Въпреки това тя каза, че ще му се обади. Попитах я защо и тя ми каза: „Когато му се обадя да помоля за помощта му и той откаже, ще бъда много мила с него и ще проявя разбиране. Следващия път, когато му се обадя за някой друг проект, той ще бъде по-склонен да приеме. Ще има добър спомен за мен.“ Тя бе права.
_Когато помолите мъжа за подкрепа и не го отблъснете за това, че ви е отказал, той ще го запомни и следващия път ще бъде много по-склонен да се съгласи._ От друга страна, ако мълчаливо жертвате вашите потребности и не го молите за нищо, той няма да има представа колко пъти сте имали нужда от него. Откъде може да знае, ако не го помолите?
Когато помолите мъжа за подкрепа и не го отблъснете за това, че ви е отказал, тон ще го запомни и следващия път ще бъде много по-склонен да се съгласи.
Когато внимателно продължите да искате повече, от време на време вашият партньор ще пожертва „зоната“ си на удобство и ще каже „да“. В такъв момент е безопасно да поискате повече. Това е един от начините за изграждане на здравословни взаимоотношения.

Здравословните взаимоотношения

Взаимоотношенията са здравословни, когато и на двамата партньори им е позволено да молят за своите желания и потребности, както и да отказват, ако искат.
Например спомням си как един ден стоях с един приятел в кухнята, когато дъщеря ми Лорън бе на 5 години. Тя ме помоли да я взема на ръце и да си поиграем, но аз казах: „Не, днес не мога. Наистина съм уморен.“
Тя продължи да настоява: „Моля те, тате, моля те, само веднъж.“
Приятелят ми каза: „Хайде. Лорън, татко ти е уморен. Днес е работил много. Не трябва да го молиш за това.“
Лорън веднага отговори: „Аз просто питам!“
„Но ти знаеш, че баща ти те обича — каза приятелят ми. — Той не може да ти откаже.“
/Истината е, че ако той не може да откаже, това е негов проблем, а не неин./
Веднага жена ми и трите дъщери казаха: „О, не, той може да откаже!“
Горд бях със семейството си. Струваше ни много усилия, но постепенно се научихме да молим за подкрепа и да приемаме отказ.

Стъпка 3: искане, което утвърждава правата ви

След като усвоите стъпка 2 и можете спокойно да приемете отказ, ще сте готови за стъпка 3. При тази стъпка утвърждавате пълната си власт да получавате това, което искате. Поискайте подкрепата му и ако той започне да търси извинения и се съпротивлява, тогава не казвайте: „Добре“, както в стъпка 2. Вместо това свикнете да приемете спокойно съпротивата му, но продължавайте да очаквате неговото „да“.
Да предположим, че той се готви да си ляга, а вие го помолите: „Ще отидеш ли до магазина за малко мляко?“ В отговор той казва: „О, наистина съм уморен, искам да си легна.“
Вместо веднага да се съгласите и да му позволите да се измъкне, като кажете: „Добре“, не казвайте нищо. Останете на мнението си и приемете, че той се противопоставя на молбата ви. Като не се противопоставяте на неговото нежелание да изпълни молбата ви, вие увеличавате многократно шанса той да каже „да“.
_Изкуството да искате, като утвърждавате правата си, се свежда до това да запазите мълчание, след като отправите молбата._ След като сте го помолили, той ще започне да хленчи, да мърмори и да се оплаква. Съпротивата, която мъжете оказват в отговор на молбите на жените, е особен род негодувание. Колкото повече в такъв момент мъжът е съсредоточен върху нещо друго, толкова повече ще негодува. _Това няма нищо общо с желанието му да ви окаже подкрепа; то в само симптом за степента на неговата концентрация върху нещо друго в момента, когато чува молбата._
Жената обикновено погрешно разбира негодуванието на мъжа. Смята, че той не желае да изпълни молбата й. Но това не е така. Недоволството му е симптом, че той просто _обмисля молбата й_. В противен случай щеше спокойно да й откаже. Когато мъжът негодува, това е добър признак — той се опитва да обмисли молбата ви на фона на своите потребности в момента.
Когато мъжът недоволства, това е добър признак — той се опитва да обмисли молбата ви на фона на своите потребности в момента.
Мъжът изпитва вътрешна съпротива, когато е принуден да пренасочи вниманието си към вашата молба. Подобно на врата с ръждясали панти, той започва да „скърца“. Ако не обръщате внимание на тези необичайни звуци, те бързо ще отминат.
Често пъти, когато негодува, мъжът всъщност мъчително приема молбата ви. Тъй като повечето жени погрешно разбират тази реакция, те или избягват да искат помощта му, или го приемат като лична обида и на свой ред го отблъскват.
В нашия пример, когато той се готви да си легне, а вие го молите да отиде до магазина за мляко, вероятно мъжът ще започне да негодува и да мърмори.
„Изморен съм — казва той с раздразнение. — Искам да си легна.“
Ако вие погрешно разберете отговора му като отблъскване, може да отговорите така: „Приготвих ти вечерята, измих съдовете, сложих децата да си легнат, а ти само седиш на това канапе! Не искам много, но поне можеш понякога да ми помагаш. Толкова съм изтощена. Чувствам се така, сякаш правя всичко сама.“
Започва спор. Но ако знаете, че това е просто мърморене и дори негов своеобразен начин да започне да казва „да“, вашият отговор ще бъде мълчание. Вашето мълчание е сигнал за увереността ви, че той се подготвя вътрешно да каже „да“.
Проверката на еластичността на мъжа е друг начин да разберете съпротивата му по отношение на вашите молби Когато молите за повече, той трябва да се „протегне“, за да ви достигне. Ако не е във форма, не може да го направи. Ето защо трябва да подготвите мъжа за стъпка 3 едва след като премине стъпки 1 и 2.
Освен това знаете, че протягането е по-трудно сутрин По-късно през деня може да се протегнете много по-лесно и по-сладко. Когато мъжът негодува, просто си представете, че той се протяга сутрин. След като приключи с него, той ще се почувства великолепно. Просто има потребност първо да възнегодува.

Програмиране на съгласието на мъжа

За първи път го усетих, когато веднъж жена ми ме помоли да купя мляко от магазина в момента, в който се готвех да си лягам. Спомням си, че започнах да негодувам на висок глас. Вместо да спори с мен, тя просто ме изслуша, допускайки че в края на краищата ще го сторя. Накрая треснах няколко врати, качих се в колата и отидох в магазина.
После се случи нещо, което става с всички мъже и за което жените не подозират. Колкото повече се приближавах към новата си цел — млякото, толкова повече недоволството ми се стопяваше. Започнах отново да чувствам обич към жена си и желание да й помогна. Почувствах се отново доброто момче. Повярвайте ми, това чувство ми хареса.
Когато стигнах в магазина, вече бях щастлив, че ще взема млякото. Щом ръката ми хвана бутилката с мляко, усетих, че бях постигнал новата си цел. Постижението винаги кара мъжете да се чувстват добре. Тържествено взех бутилката с дясната си ръка и се обърнах гордо с вид, който сякаш казваше: „Хей, погледнете ме. Купувам мляко за жена си. Аз съм едно от онези великодушни момчета. Какво момче само!“
Когато се върнах с млякото, тя се зарадва. Прегърна ме и каза: „Благодаря ти много. Радвам се, че не се наложи да се обличам.“
Ако тя не ми беше обърнала внимание, вероятно щях да изпитам неприязън към нея и следващия път, когато щеше да ме помоли да отида за мляко, вероятно щях да негодувам още повече. Но тя не ме пренебрегна, а ме дари с много обич.
Наблюдавах реакцията си и внезапно долових, че си мисля: „Каква чудесна жена имам. Независимо че толкова се съпротивлявах и недоволствах, тя все още ме цени.“
Следващия път, когато ме помоли да отида за мляко, мърморих по-малко. Когато се върнах, тя отново ми благодари. Третия път автоматично отговорих: „Разбира се.“
Седмица по-късно забелязах, че млякото е на привършване, Предложих да отида и да купя. Тя каза, че вече тръгва към магазина. За моя изненада бях леко разочарован! Исках аз да взема млякото. Нейната любов ме бе програмирала да казвам „да“. Дори и днес, когато ме помоли да отида за мляко, една част от мен с радост казва „да“.
Преживях лично тази вътрешна трансформация. Съпротивата ми бе излекувана от това, че жена ми приемаше моето негодувание и ми благодареше, когато се връщах с млякото. От този момент нататък, след като тя се научи да иска, като утвърждава правата си, за мен стана много по-лесно да откликвам на молбите й.

Многозначителната пауза

Един от ключовите елементи на искането, което утвърждава правата ви, е да запазите мълчание, след като сте помолили за подкрепа. _Позволете на партньора си да преодолее съпротивата си. Внимавайте да не покажете неодобрение към неговото недоволство._ Докато правите пауза и мълчите, вие сте в благоприятна позиция да получите неговата подкрепа. Ако нарушите мълчанието, ще загубите силата си.
Жените неволно нарушават мълчанието и губят силата си със забележки като:
• „О, забрави го.“
• „Не мога да повярвам, че ми отказваш Аз правя толкова много за теб.“
• „Не те моля за нещо кой знае какво.“
• „Ще ти отнеме само 15 минути.“
• „Чувствам се разочарована Това наистина наранява чувствата ми.“
• „Искаш да кажеш, че няма да направиш това за мен.“
• „Защо не можеш да го направиш?“
И т.н, и т.н. Разбирате какво имам предвид. Когато той негодува, тя чувства нужда да защити молбата си и греши, като нарушава мълчанието. Спори с партньора си и се опитва да го убеди, че трябва да направи това, което тя иска Независимо дали ще го направи или не, следващия път, когато тя го помоли за помощ, той ще се съпротивлява още повече.
Един от ключовите елементи на искането, което утвърждава правата ви, е да запазите мълчание, след като сте помолили за помощ.
Помолете го и замълчете, за да му дадете шанс да изпълни молбата ви. Оставете го да негодува и да говори каквото ще. Само слушайте и накрая той ще каже „да“. Не мислете, че той ще използва това срещу вас. Не може и няма да го направи, ако не започнете да настоявате и да спорите с него. Дори и да излезе мърморейки, ще му мине, ако и двамата искате, той сам трябва да направи своя избор.
Понякога обаче той може и да не каже „да“. Или може да се опита да спори и да се измъкне, като ви зададе някои въпроси. Внимавайте. По време на паузата, която ще направите, той може да ви зададе следните въпроси:
• „Защо ти не го направиш?“
• „Наистина нямам време. Ще го направиш ли ти?“
• „Зает съм, нямам време. Ти какво правиш?“
Понякога това са само реторични въпроси. Така че може да премълчите. Не говорете, докато не стане ясно, че той наистина иска отговор. Ако го поиска, дайте му го, но бъдете кратки и след това отново отправете молбата си. Искането, което утвърждава правата ви, предполага молба с чувство на увереност и доверие, че ако може, той ще ви помогне.
Ако ви зададе въпроси или каже „не“, отговорете кратко в смисъл, че вашата потребност е толкова голяма, колкото и неговата. След това го помолете отново.
Ето някои примери:

Какво казва той като се противопоставя на нейната молба | Как тя може да отговори с искане, което утвърждава правата й:
„Нямам време Не можеш ли ти да го направиш?“ | „Аз също нямам време. Ще го направиш ли ти, моля те?“ След това отново замълчете.
„Не, не искам са правя това.“ | „Наистина ще съм ти много благодарна. Ще го направиш ли за мен, моля те?“ След това отново замълчете.
„Зает съм, ти какво правиш?“ | „Аз също съм заета. Ще го направиш пи, моля те?“ След това замълчете отново.
„Не, не ми се ходи.“ | „И на мен. Ще го направиш ли, моля те?“ След това замълчете отново.

Обърнете внимание, че тя не се опитва да го убеди, а просто влиза в тон, съответстващ на неговата съпротива. Ако е уморен, не се опитвайте да доказвате, че сте по-уморена от него и следователно той трябва да ви помогне. Или ако той смята, че е твърде зает, не се опитвайте да го убедите, че вие сте по-заета. Избягвайте да му обяснявате защо той трябва да го направи. _Запомнете, че просто молите, а не изисквате._
Ако той продължи да се противи, приложете стъпка 2 и любезно приемете отказа му. Моментът не е подходящ да споделяте колко голямо е разочарованието ви. Бъдете сигурни, че ако този път се примирите, той ще запомни вашата сърдечност и ще прояви по-голяма готовност да ви помогне следващия път.
Като напреднете в усвояването на тези умения, вие ще постигнете по-голям успех в искането и получаването на неговата подкрепа. Дори да сте стигнали до многозначителната пауза на стъпка 3, все пак е необходимо да продължите да упражнявате стъпки 1 и 2. Важното е да продължите да молите правилно за дребните неща, както и сърдечно да приемате неговия отказ.

Защо мъжете са толкова чувствителни

Може би се питате защо мъжете са толкова чувствителни към молбите за подкрепа. Те са толкова чувствителни не защото са мързеливи, а защото изпитват голяма потребност от одобрение. Всяка молба за повече подкрепа може да бъде възприета от него като израз на това, че не го одобрявате такъв, какъвто е.
Тъй както жената е особено чувствителна към потребността си да бъде чута и разбрана, когато споделя чувствата си, така мъжът е особено чувствителен дали го приемат такъв, какъвто е. Всякакви опити за подобрение го карат да мисли, че искате да го промените, защото не е достатъчно добър.
На Марс девизът е: „Не го оправяй, ако не е счупено.“ _Когато_ мъжът _чувства, че жената иска повече и се опитва да го промени, той получава посланието, че е „счупен“; естествено той не се чувства обичан такъв, какъвто е_.
Овладяването на изкуството да искате подкрепа ще обогати значително взаимоотношенията ви с мъжете. А когато получавате повече от любовта и подкрепата, които са ви нужни, партньорът ви също ще стане много по-щастлив. Мъжете са най-щастливи, когато почувстват, че са успели да удовлетворят хората, които обичат. Когато се научите да искате правилно, вие не само ще помогнете на вашия партньор да се почувства обичан, но и ще получите любовта, от която се нуждаете и която заслужавате.
В следващата глава ще узнаем тайната за живата магия на любовта.

Книги

Книги