Мъжете са от Марс, жените - от Венера - Глава VIII - Откриване на различни ни емоционални потребности


В повечето случаи мъжете и жените не съзнават, че имат различни емоционални потребности. Те не долавят инстинктивно как биха могли да се подкрепят взаимно. Във взаимоотношенията си с жените мъжете дават това, което биха искали да получат. Същото правят и жените. И жената, и мъжът погрешно приемат, че другият има същите желания и потребности като своите. В резултат на това и двете страни са неудовлетворени и недоволни от отношенията помежду си.
И мъжете, и жените смятат, че само дават, а не получават нищо в замяна. Чувстват се така, сякаш любовта им е непризната и неоценена. Всъщност и двете страни дават любов, но по начин, който не би могъл да бъде възприет от партньора им.
Например _жената смята, че проявява обич, като задава загрижено множество въпроси и изразява безпокойството си_. Вече се убедихме, че това може много да подразни мъжа. Той може да се почувства под контрол и да поиска повече свобода. Тогава жената се обърква, защото ако на нея й предложат подобна подкрепа, тя би я приела. В най-добрия случай проявите й на обич се пренебрегват, а в най-лошия — дразнят партньора й.
От своя страна _мъжете смятат, че проявяват обич, но начинът, по който го правят, не убеждава жената, че разбират чувствата й и я подкрепят_. Например когато жената е потисната, мъжът проявява обичта и подкрепата си, като прави забележки, които омаловажават значението на проблемите й. Той може да каже: „Не се тревожи, не е толкова важно.“ Или напълно да я пренебрегне, като приеме, че й дава достатъчно „пространство“ и възможност да се уедини в своята „пещера“. Това, което според него е подкрепа, за жената е омаловажаване на проблемите й, липса на обич и пренебрежение.
Вече се убедихме, че когато жената е разстроена, трябва да бъде изслушана и разбрана. Без това прозрение за различните потребности на мъжете и жените, мъжът не може да разбере защо опитите му да помогне пропадат.

Дванадесетте вида любов

_Повечето от нашите сложни емоционални потребности могат да се обобщят като необходимост от любов._ При мъжете и жените съществуват шест вида потребности от любов, които са еднакво важни. Поначало _мъжете се нуждаят от доверие, приемане, признание, възхищение, одобрение и насърчение_. От своя страна _жените се нуждаят от внимание, разбиране, уважение, преданост, утвърждаване и увереност_. Наглед непосилната задача да разберем потребностите на партньора си се опростява много, ако разберем тези дванадесет различни вида любов.
Като прегледате списъка по-долу, лесно ще разберете защо партньорът ви може да сметне, че не го обичате. И което е по-важно, той може да ви даде представа как да подобрите взаимоотношенията си с другия пол, когато сте в безизходица.

Жената се нуждае от: | Мъжът се нуждае от:
1. Внимание | 1. Доверие
2. Разбиране | 2. Приемане
3. Уважение | 3. Признание
4. Преданост | 4. Възхищение
5. Утвърждаване | 5. Одобрение
6. Увереност | 6. Насърчаване

Разбира се, всеки мъж и жена се нуждаят от всичките дванадесет вида любов. Признаването на шестте вида любов, от които преди всичко се нуждаят жените, не означава, че мъжете нямат потребност от тях. Те също се нуждаят от внимание, разбиране, уважение, преданост, утвърждаване и увереност. „_Основна потребност“ означава, че първо трябва да се удовлетвори тази потребност, преди човек да може да приеме и оцени другите видове любов._
Необходимо е да удовлетворите основната си потребност, преди да можете напълно да приемете и оцените другите видове любов.
Мъжът може да приеме и оцени напълно шестте вида любов, от които се нуждае жената /внимание, разбиране, уважение, преданост, утвърждаване и увереност/ едва след като първо са удовлетворени неговите основни потребности. По същия начин жената се нуждае от доверие, приемане, признание, възхищение, одобрение и насърчаване. Но преди да може истински да оцени тези видове любов, първо трябва да бъдат удовлетворени основните й потребности.
Разбирането на основните видове любов, от които се нуждае нашият партньор, е тайната за подобряване на отношенията между мъжете и жените на Земята. Помнете, че мъжете са от Марс, и това ще ви помогне да си спомните и да приемете, че мъжете имат различни основни любовни потребности.
За жената е лесно да даде онова, от което тя самата се нуждае, и да забрави, че любимият й марсианец се нуждае от други неща. По същия начин мъжете са склонни да се съсредоточават върху своите потребности и да забравят, че любовта, от която се нуждаят, не винаги в подходяща за тяхната любима венерианка.
Най-силната и практична страна на това ново разбиране за любовта е взаимната връзка между тези различни видове любов. Например когато марсианецът прояви внимание и разбиране, венерианката автоматично му отвръща с доверие и го приема такъв, какъвто е — нещо, от което той най-много се нуждае. Същото става и когато венерианката проявява доверие — марсианецът автоматично ще започне да й отговаря с вниманието, което тя желае.
Сега ще определим практически дванадесетте вида любов и ще разкрием тяхната реципрочност.
1. Тя се нуждае от внимание, а той — от доверие
Когато мъжът прояви _интерес_ към чувствата на жената и _сърдечна загриженост_, тя чувства обичта и закрилата му. Като я накара да почувства, че за него тя е единствена, той успява да удовлетвори основната й потребност. _Доверието й_ към него естествено се увеличава. _Ако повярва на някого, жената става по-искрена и отзивчива към него._
Когато жената проявява _искреност_ и _отзивчивост_ към мъжа, той получава усещането, че тя му вярва, _Вярата в мъжа_ означава _увереност_, че той прави всичко възможно и че се стреми да направи най-доброто за своята партньорка. Когато жената показва положително отношение към способностите и намеренията на мъжа, неговата основна любовна потребност е удовлетворена. Той автоматично става _по-внимателен_ и _грижовен_ към нейните чувства и потребности.
2. Тя се нуждае от разбиране, а той — от приемане
Когато мъжът изслушва жената с внимание и съпричастност към проблемите й, без да дава преценки, тя чувства, че той я _чува_ и _разбира_. Отношението на разбиране не предполага, че вече се познават мислите и чувствата на другия; на този етап само се набира информация и се потвърждава посланието. Колкото по-удовлетворена е потребността на жената да бъде чута и разбрана, толкова по-лесно е за нея да даде на мъжа това, от което той се нуждае — _чувството, че го приема_.
Когато жената _приеме мъжа с обич такъв, какъвто в_, без да се опитва да го промени, той й вярва, че е искрена. Това нейно отношение към него потвърждава факта, че той е приет благосклонно, но не означава, че жената го смята за съвършен. То само показва, че тя не се опитва да го направи по-добър и му вярва, че ще извърши сам положителните промени у себе си. Когато мъжът чувства, че го _приемат_, за него става много по-лесно да изслуша жената и да й даде _разбирането_, от което тя се нуждае и което заслужава.
3. Тя се нуждае от уважение, а той — от признание
Когато отношението на мъжа към жената показва, че той приема и дава приоритет на правата, желанията и потребностите й, тя чувства _уважението му_. Ако чрез поведението си той й покаже, че отчита нейните мисли и чувства, тя със сигурност ще се почувства уважавана. Конкретните прояви на уважение, като поднасянето на цветя и отбелязването на личните празници, са от съществено значение за удовлетворяване на третата основна любовна потребност на жената. Когато тя чувства, че мъжът _я уважава_, за нея става много по-лесно да му даде _признанието_, което той заслужава.
Когато жената признае, че е получила лични придобивки и е извлякла полза от усилията на мъжа, той се чувства _признат_ и _оценен_. Признанието е естествената реакция на подкрепата, която мъжът оказва на жената. Когато мъжът получи признание, той разбира, че усилията му не са били напразни, и това го стимулира да даде още повече. Щом се почувства _оценен_, той автоматично получава насърчението и мотивацията _да уважава_ още повече партньорката си.
4. Тя се нуждае от преданост, а той — от възхищение
Когато мъжът дава приоритет на потребностите на жената и гордо поема задължението да я закриля и да изпълнява желанията й, той удовлетворява четвъртата й основна любовна потребност. Жената разцъфва, когато се чувства _обичана_ и _единствена_. Мъжът удовлетворява потребността й да бъде обичана, като дава приоритет на нейните чувства и потребности пред другите свои интереси, като работа, учение и почивка. Щом жената почувства, че заема _основно място в живота на мъжа_, тя съвсем естествено започва да му се _възхищава_.
Тъй както жената има нужда да почувства _предаността на мъжа_, така и мъжът изпитва основна потребност да усеща _Възхищението на жената._ Да се възхищавате на мъжа означава да го приемате с удивление, наслада и радостно одобрение. Мъжът чувства, че жената му се възхищава, когато е удивена от уникалните му способности и таланти — чувство за хумор, сила, упоритост, почтеност, честност, романтизъм, доброта, любов, разбиране и други старомодни добродетели. Когато мъжът усеща възхищението на жената, той чувства достатъчно сигурност, за да й се посвети изцяло и да я обожава.
5. Тя се нуждае от утвърждаване, а той — от одобрение
Когато мъжът не се противопоставя и не оспорва чувствата и желанията на жената, а ги приема и уважава, жената се чувства _обичана_, тъй като е удовлетворена петата й основна потребност. Това отношение на мъжа потвърждава правото й да се чувства така, както всъщност се чувства. /Важно е да помним, че можем да приемем правото й на собствена гледна точка дори когато нашата е различна./ Когато мъжът се научи как да накара жената да чувства неговото утвърждаващо отношение, той със сигурност ще получи одобрението, от което се нуждае.
Дълбоко в себе си всеки мъж иска да бъде герой или рицар в блестящи доспехи в очите на жената. Признакът, че той е издържал изпита, е нейното одобрение. _Одобрителното отношение_ на жената признава доброто у мъжа и изразява цялостно удовлетворение от него. /Помнете, че проявата на одобрение към мъжа не означава винаги да сте съгласна с него./ Отношението на одобрение признава или търси добрите подбуди за неговите действия. Когато той получи _одобрението_, от което се нуждае, за него става по-лесно да признае значението на чувствата й.
6. Тя се нуждае от увереност, а той — от насърчаване
Когато мъжът неколкократно прояви внимание, разбиране, уважение, утвърждаващо отношение и преданост към партньорката си, той удовлетворява основната й потребност от _сигурност_. Подобно отношение показва на жената, че чувствата му на обич са трайни. Обикновено мъжът погрешно смята, че щом веднъж е удовлетворил всички основни любовни потребности на жената и е създал у нея чувство на щастие и сигурност, тя трябва да разбере веднъж завинаги, че той я обича. Това не е така. За да удовлетвори шестата й основна любовна потребност, той трябва да помни, че е _необходимо многократно да я уверява в чувствата си_.
По същия начин мъжът има нужда да бъде _окуражаван_. Проявата на доверие в неговите способности и характер дава на мъжа надежда и кураж. Когато отношението на жената изразява _доверие, приемане, признание, възхищение и одобрение_, то стимулира мъжа да покаже най-доброто от себе си. Насърчаването й го кара да й даде уверението за обич, от което тя се нуждае.
Мъжът проявява най-добрите си страни, когато получи удовлетворение на шестте си основни любовни потребности. Когато обаче жената не знае кои са неговите основни потребности и му дава грижовната си обич вместо обич на доверие, тя може несъзнателно да влоши отношенията помежду им. Пример за това е следващата история.

Рицарят в блестящи доспехи

Дълбоко във всеки мъж се крие герой или рицар в блестящи доспехи. Повече от всичко на света той иска да защитава и да служи на жената, която обича. Когато чувства, че му вярват, той а в състояние да прояви благородството си. Става по-грижовен. И обратно, когато чувства недоверие, той губи част от енергията и жизнеността си и след време може да престане да се интересува от жената.
Представете си странстващ из страната рицар в блестящи доспехи, който изведнъж чува отчаян женски плач. Мигновено го обземат благородни чувства. Подкарва коня си в галоп и спира пред нейния замък, където тя е затворена от един змей. Благородният рицар изважда меча си и убива змея. Вратите на замъка се отварят и принцесата го приема с обич.
Семейството на принцесата и жителите на града приветстват и възхваляват рицаря. Поканват го да живее в града и го обявяват за герой. Той и принцесата се влюбват един в друг.
Месец по-късно благородният рицар предприема ново пътешествие. На връщане той чува любимата си да вика за помощ, защото друг змей е нападнал замъка. Но когато изважда меча си, за да го съсече, принцесата извиква от кулата:
— Не използвай меча си, вземи това ласо. С него ще се справиш по-добре.
Хвърля му ласото и му дава напътствия как да го използва. Той колебливо следва съветите й. Увива го около врата на змея и след това дръпва силно. Змеят умира и всички ликуват.
На празничната вечеря рицарят чувства, че в действителност не е направил нищо особено. Тъй като е използвал ласото, а не меча си, той не се чувства достоен за доверието и възхищението на жителите на града. След този случай той е леко потиснат и забравя да лъсне бронята си.
Месец по-късно рицарят предприема ново пътуване. На тръгване принцесата му напомня да се пази и му казва да вземе ласото. На път за вкъщи той вижда друг змей да напада замъка. Този път той се втурва с меча си, но за миг се колебае дали не трябва да използва ласото. В този момент огненото дихание на змея изгаря ръката му. Объркан, той поглежда нагоре и вижда своята принцеса да му маха от прозореца на замъка.
— Използвай отрова — вика тя. — С ласото няма да се справиш.
Тя му хвърля отровата, която той излива в устата на змея и змеят умира. Всички ликуват и празнуват, но рицарят се чувства засрамен.
Месец по-късно той заминава на ново пътешествие. На тръгване принцесата му напомня да внимава и да вземе ласото и отровата. Той се дразни от това, но за всеки случай ги взема със себе си.
Този път по време на пътуването си той чува виковете на друга жена, която е изпаднала в беда. Втурва се да й помогне, потиснатостта му веднага изчезва и той отново се чувства уверен в себе си. Но когато изважда меча си, за да убие змея, изведнъж започва да се колебае. Пита се дали да използва меча, ласото или отровата, Какво би казала принцесата?
За момент е объркан. Но после си спомня как се е чувствал в дните преди да познава принцесата, когато е носел само меча си. В изблик на нова увереност изхвърля ласото и отровата и напада змея със сигурния си меч. Убива го и жителите на селото ликуват.
Рицарят в блестящи доспехи никога не се връща обратно при своята принцеса. Той остава в селото и заживява щастливо. Накрая се оженва, но само след като се убеждава, че новата му любов няма понятие от ласа и отрови.
Рицарят в блестящи доспехи е силна метафора, която може да ни помогне да си спомним основните потребности на мъжа. Въпреки че мъжът може да оцени вниманието и помощта, ако те са прекалени, ще намалят увереността му и ще го отблъснат.

Как можете неволно да отблъснете партньора си

Без да съзнават кое е важно за другия пол, мъжете и жените не разбират колко много могат да наранят партньорите си. Виждаме, че и мъжете, и жените не само несъзнателно общуват по неприемлив един за друг начин, но и могат да отблъснат партньора си.
Мъжете и жените най-лесно накърняват чувствата си, когато-не получават онази любов, от която се нуждаят. _Жените обикновено не разбират, че начинът, по който общуват, не подкрепя, а накърнява мъжката същност._ Жената може да се опита да почувства мъжа, но тъй като основните му любовни потребности са различни от нейните, тя не ги усеща инстинктивно.
Като разбере основните любовни потребности на мъжа, жената може да се научи да не предизвиква източниците на неговото недоволство. Следва списък от грешки при общуването, които жените обикновено правят по отношение на основните любовни потребности на мъжа.

Общи грешки, които жените правят: | Защо той не се чувства обичан:
1. Тя се опитва да подобри поведението му или да му помогне чрез нежелан съвет. | 1. Той не чувства обичта й, защото тя няма доверие в него.
2. Тя се опитва да промени или контролира поведението му, като споделя притеснението си или отрицателните си чувства. /Няма нищо лошо в споделянето на чувства, ако това не е опит за манипулация или наказание./ | 2. Той не се чувства обичан, защото тя не го приема такъв, какъвто е.
3. Тя не признава това, което той прави за нея, и се оплаква от нещата, които не е направил. | 3. Той смята, че тя си позволява твърде много и не го обича, защото не оценява това, което той прави за нея.
4. Тя коригира поведението му и му казва какво да прави, като че ли е дете. | 4. Той чувства, че тя не го обича, защото не му се възхищава.
5. Тя изразява огорчението си косвена, с реторични въпроси като: „Как можа да направиш това?“ | 5. Той смята, че тя не го обича, защото чувства, че вече не го одобрява. Той не се чувства повече „доброто момче“
6. Когато той взема решения или предприема инициативи, тя го поправя или критикува. | 6. Той не чувства нейната обич, защото тя не го насърчава са прави нещата сам.

Както жените правят грешки, когато не разбират основните потребности на мъжете, така и мъжете грешат. Те _обикновено на долавят кои от начините им на общуване с жените показват липса на сигурност и закрила_. Дори и да знае, че жената е нещастна с него, докато не разбере защо тя се чувства така и от какво се нуждае, мъжът не може да промени подхода си.
_Ако разбере основните потребности на жената, мъжът_ може _да стане по-чувствителен и внимателен към нейните потребности_. Следва списък от грешки при общуването, които мъжете правят по отношение на основните емоционални потребности на жените.

Грешки, които правят мъжете | Защо тя не се чувства обичана
1. Той не я изслушва, лесно се разсейва и не задава въпроси, които показват интерес или загриженост | 1. Тя не се чувства обичана, защото той не проявява внимание и интерес.
2. Той приема чувствата й буквално и я поправя. Смята, не тя търси решения, затова й дава съвети. | 2. Тя не се чувства обичана, защото той не проявява разбиране.
3. Той слуша, но след това се ядосва и я обвинява, че го потиска и разстройва. | 3. Тя не се чувства обичана, защото той не уважава чувствата й.
4. Той омаловажава значението на нейните чувства и потребности. За него децата и работата са по-важни. | 4. Тя не се чувства обичана, защото той не й е предан и не я поставя на първо място в живота си.
5. Когато тя е потисната, той обяснява защо е прав и защо тя не трябва да бъде потисната. | 5. Тя не се чувства обичана, защото той не потвърждава и не признава значението на нейните чувства, а вместо това я кара да чувства вина и несигурност.
6. След като я изслушва, той не казва нищо или просто си отива. | 6. Тя се чувства несигурна, защото не получава увереността, от която се нуждае.


Защо любовта си отива

_Любовта често си отива, защото хората инстинктивно дават онова, което те самите биха искали да получат._ Тъй като основните любовни потребности на жената са внимание, разбиране и т.н., тя автоматично дава на мъжа много внимание и разбиране. Тази грижовна подкрепа често се възприема от него като липса на доверие. Неговата основна потребност е доверието, а не грижите.
Когато той не откликва положително на нейните грижи, тя не може да разбере защо не оценява нейната подкрепа. Той, разбира се й дава своя патент за любов, който не е точно това, което тя иска. И така те попадат в омагьосан кръг и не могат да удовлетворят потребностите си.
Бет се оплака по следния начин: „Просто не мога да продължавам да давам, без да получавам нищо. Артър не оценява това, което му давам. Обичам го, но той не ме обича.“
„Нищо, което правя, не е достатъчно добро — оплака се Артър — Не знам какво да правя. Опитах всичко и въпреки това тя не ме обича. Аз я обичам, но това няма никакъв ефект върху нея.“
Бет и Артър са женени от 8 години. И двамата искаха да се разделят, тъй като не чувстваха обичта на другия. По някаква горчива ирония на съдбата и двамата твърдяха, че дават повече любов, отколкото получават. Бет смяташе, че тя дава повече, докато Артър бе уверен, че той дава повече от нея. В действителност _и двамата даваха, но нито един от тях не получаваше това, което искаше и от което се нуждаеше_.
Те наистина се обичаха, но тъй като не разбираха основните потребности на партньора си, любовта им нямаше бъдеще. Бет даваше това, което тя искаше да получи, докато Артър даваше това, което той желаеше от нея. Любовта им неусетно си отиваше.
Много хора се отказват от отношения с другия пол, когато срещнат трудности. Взаимоотношенията стават по-лесни, когато разберем основните потребности на нашия партньор. Без да даваме повече, а само това, което се изисква от нас, ние ще запазим любовта си. Разбирането за дванадесетте различни вида любовни потребности обяснява защо нашите искрени любвеобилни опити често пропадат. За _да удовлетворите партньора си, трябва да разберете как да дадете любовта, от която той или тя се нуждаят_.

Да се научим да слушаме, без да се ядосваме

Общуването е най-добрият начин, по който мъжът може да удовлетвори основните любовни потребности на жената. Както вече се убедихме, _общуването е особено важно на Венера_. Като се научи да изслушва жената, мъжът може да я обсипе с внимание, разбиране, уважение, преданост, да вникне в чувствата й и да й вдъхне увереност.
Един от най-големите проблеми, които мъжете срещат при изслушването на жените, е, че се объркват или ядосват. Те просто забравят, че жените са от Венера, и общуват по различен начин от тях. По-долу се изреждат някои начини как мъжете могат да запомнят тези различия и някои предложения за това, какво трябва да правят.

Какво да помним: | Какво да правим и какво да не правим
1. Помнете, че ядът идва от неразбирането на нейната гледна точка, а това никога не е по нейна вина. | 1. Поемете отговорността да я разберете. Не я обвинявайте за това, че ви разстройва. Отново се опитайте да я разберете.
2. Помнете, че да се вникне в чувствата не винаги е лесно, но те все пак съществуват и заслужават внимание. | 2. Дишайте дълбоко, не казвайте нищо! Отпуснете се и престанете да се опитвате да налагате контрол. Опитайте се да си представите как бихте се чувствали, ако видите света през нейните очи.
3. Помнете, че ядът може да дойде от незнанието как да оправите нещата. Дори тя да не се почувства по-добре веднага, вашето внимание и разбиране ще й помогнат. | 3. Не я обвинявайте, че не й става по-добре от вашите предложения за решения. Това е невъзможно, тъй като тя не се нуждае от решения. Не се поддавайте на изкушението да предлагате решения.
4. Помнете, че не е необходимо да се съгласявате да разберете нейното мнение или да бъдете оценен като добър слушател. | 4. Ако искате да изразите различно мнение, уверете се, че тя е свършила, и тогава перифразирайте нейното, преди да изложите своето мнение.
5. Помнете, че не трябва напълно да разбирате нейното мнение, за да успеете да бъдете добър слушател. | 5. Накарайте я да почувства, че не я разбирате, но го желаете. Поемете отговорност за това, че не я разбирате; не давайте преценки и не загатвайте, че тя не може да бъде разбрана.
6. Помнете, че не сте отговорен и това, как тя се чувства. Казаното от нея може да прозвучи като обвинение, но тя наистина се нуждае от разбиране. | 6. Въздържайте се от самозащита, докато тя не почувства, че проявявате разбиране и внимание. Тогава може да се опитате да се изясните и да се извините.
7. Помнете, че ако тя ви разсърди, вероятно ви няма доверие. Дълбоко в себе си тя е изплашено малко момиче, което се страхува да се довери, за да не я наранят, и което се нуждае от вашата сърдечност и състрадание. | 7. Не оспорвайте чувствата и мненията й. Обсъдете нещата по-късно, когато емоционалният й заряд не в толкова голям.

_Ако мъжът може да изслуша жената, когато му доверява чувствата си, без да се разсърди или обърка, той й прави чудесен подарък._ Дава й възможност спокойно да изрази чувствата си. Колкото повече тя изразява това, което чувства, толкова повече се засилва не само убеждението й, че е чута и разбрана, но и способността й да даде на мъжа любвеобилното доверие, приемане, признание, възхищение, одобрение и насърчаване, от които той се нуждае.

Изкуството да вдъхнете сила на мъжа

Тъй както мъжете имат нужда да усвоят изкуството да изслушват, за да удовлетворят основните любовни потребности на жената, _жените трябва да овладеят изкуството да вдъхват сила и да дават власт на мъжа_. Когато жената получи закрилата на мъжа, тя му дава правото да действува, както намери за добре. Мъжът получава това право, когато почувства доверие, приемане, признание, възхищение, одобрение и насърчаване.
Както в историята за рицаря в блестящите доспехи, много жени се опитват да помогнат на мъжете си, като ги карат да бъдат по-добри, но всъщност несъзнателно ги правят по-слаби или ги нараняват. _Всеки опит да бъде променен мъжът отнема любвеобилното доверие, приемане, признание, възхищение, одобрение и насърчаване, които са неговите основни потребности._
_Тайната да вдъхнете сила на мъжа в никога да не се опитвате да го промените или да го направите по-добър._ Разбира се, може да искате той да се промени, но никога не действувайте под влиянието на това свое желание. Само ако направо и изрично ви помоли за съвет, това означава, че е готов да получи помощта ви, за да се промени.

Дайте му доверие, а не съвети

Предлагането на съвети е жест на обич на Венера. Но не и на Марс. Жените трябва да помнят, че марсианците не предлагат съвети, освен ако не им ги поискат. _Начинът да покажете любовта си се състои в увереността ви, че марсианецът може да реши проблемите си сам._
Това не означава, че жената трябва да потиска чувствата си. Няма нищо нередно да се чувства объркана или дори сърдита, стига да не се опитва да промени мъжа. Всеки опит да го промени има обратен ефект и не му помага.
Когато жената обича, тя често се опитва да подобри отношенията си с мъжа. В изблик на чувства тя го превръща в обект на постоянни подобрения. Започва процесът на неговата постепенна „рехабилитация“.

Защо мъжете се противопоставят на промяната

Жената се опитва по безброй начини да промени или подобри характера на мъжа. Тя смята, че опитите й да го промени са продиктувани от обич, но той се чувства под контрол, манипулиран, отблъснат и нелюбим. Мъжът упорито й се противопоставя, тъй като чувства, че тя всъщност го отблъсква. Когато жената се опитва да промени мъжа, той не получава сърдечното доверие и одобрение, от които в действителност се нуждае, за да се промени и израсне.
Участниците в семинарите ми, а те са стотици мъже и жени, изпитват до един едно и също — _колкото повече жената се опитва да промени мъжа, толкова повече той се съпротивлява_.
Проблемът е, че когато мъжът отблъсква опитите на жената да подобри нещо у него, тя разбира реакцията му погрешно. Смята, че той не желае да се промени, вероятно защото не я обича достатъчно. Истината обаче е, че той се противопоставя на промените, защото смята, че тя не го обича достатъчно. Когато мъжът почувства, че жената го обича, вярва му, приема го, оценява го и т.н., той автоматично започва да се променя, да израства и да се усъвършенства.

Два типа мъже с едно и също поведение

Съществуват два типа мъже. Едните заемат невероятно силна отбранителна позиция и проявяват упорство, когато жената се опитва да ги промени. Другите се съгласяват да се променят, но по-късно забравят и отново се връщат към предишното си поведение. _Едните се противопоставят активно, другите — пасивно._
_Когато мъжът чувства, че жената не го обича такъв, какъвто е, той съзнателно или неволно се придържа към поведението, което тя не приема._ Той изпитва вътрешен подтик да повтаря това поведение, докато почувства, че го обичат и приемат.
За да се усъвършенства, мъжът трябва да почувства, че жената го обича такъв, какъвто е. В противен случай той се отбранява и остава същия. Мъжът трябва да почувства, че го приемат такъв, какъвто е, и след това сам ще потърси начини за своето усъвършенстване.

Мъжете не искат някои друг да подобрява нещо у тях

Тъй както мъжете искат да обяснят на жените защо не трябва да бъдат потиснати, жените искат да обяснят на мъжете защо трябва да променят поведението си. Тъй както мъжете погрешно искат да „оправят“ нещата при жените, жените погрешно се опитват да „подобрят“ поведението на мъжа.
Мъжете виждат света през очите на марсианците. Техният девиз е: „Не оправяй нещо, ако то не се е счупило.“ Когато жената се опитва да промени мъжа, той получава посланието, че се е „счупил“. Това го обижда и го кара да се защитава. Не се чувства обичан и приет такъв, какъвто е.
Най-добрият начин да помогнете на мъжа да израсне е да се откажете от опитите си да го променяте.
_Мъжът има нужда да бъде приет такъв, какъвто е, независимо от несъвършенствата си._ Това не е лесно, особено ако виждаме, че би могъл да бъде по-добър. Но когато осъзнаете, че най-добрият начин да му помогнете да израсне е като не се опитвате да го променяте, много от трудностите изчезват.
По-долу са изредени начините, чрез които жената може да помогне на мъжа да израсне и да се промени, като се откаже от опитите си да го променя.

Какво трябва да помни жената | Какво може да направи
1. Запомнете: не му задавайте прекалено много въпроси, когато е потиснат, защото той ще приеме, че се опитате да го промените. | 1. Не обръщайте внимание на това, че е потиснат, освен ако том не иска да говори с вас за това. Отначало покажете известна, но не прекалена загриженост, като покана за разговор.
2. Запомнете: откажете се от опитите да го поправяте. Той се нуждае от вашата обич, а не от противопоставяне, за да израсне. | 2. Повярвайте, че е способен сан да израсне. Споделяйте честно чувствата си, без да искате той да се промени.
3. Запомнете: когато предлагате нежелан съвет, той може да почувства, че му нямате доверие, искате да го контролирате или че го отхвърляте. | 3. Проявявайте търпение и вярвайте, че той сан ще разбере това, което му в нужно. Почакайте, докато сам ви помоли за съвет.
4. Запомнете: когато мъжът проявява упорство й се противопоставя на промените, той не се чувства обичан; бои се да признае грешките си от страх, че ще престанете да го обичате. | 4. Покажете му, че не трябва да бъде съвършен, за да заслужи любовта ви. Опитайте се да му простите.
5. Запомнете, че ако правите жертви с надеждата, че и той ще направи същото за вас, той ще го приеме като натиск да се промени. | 5. Свикнете да правите някои неща за себе си, така че щастието ви да не зависи изцяло от него.
6. Запомнете, че можете да споделяте отрицателните си емоции, без да се опитвате да го промените. Когато той чувства, че го приемате такъв, какъвто е, изслушването ще стане по-лесно за него. | 6. Когато споделяте чувствата си, дайте му да разбере, че не се опитвате да му кажете какво да прави, а искате просто да вземе предвид вашите чувства.
7. Запомнете че ако му давате напътствия и предлагате решения, той ще се почувства под контрол. | 7. Отпуснете се и се предайте. Научете се да приемате несъвършенствата му. Приемете, че неговите чувства са по-важни от стремежа му към съвършенството, и не го наставлявайте и поправяйте.

Извършването на промените и израстването ще стане автоматично, когато мъжете и жените се научат да си помагат по начин, който в най-голяма степен, удовлетворява техните потребности. _Със съзнанието за шестте основни потребности на вашите партньори, вие можете да пренасочите любвеобилната си подкрепа според техните потребности, съществено да подобрите взаимоотношенията помежду си и да ги направите по-пълноценни._

Книги

Книги