Какво представлява 5G и опасна ли е новата технология за здравето?

Какво представлява 5G и опасна ли е новата технология за здравето?

С какво е по-различна новата 5G технология?

-5G е следващото поколение телекомуникационна мрежа, след добре познатото ни четвърто поколение или 4G. Основнитеи предимства са: 

-Осигурява в пъти по-бърза скорост за мобилен интернет. 

-Осигурява възможност за много по-голям брой свързани в мрежата устройства, за които предишните мрежи нямат капацитет. 

- Ще намалява значително времезакъснението или времето за връзка между едно устройство и мрежата.

Тези разлики с предшестващите 5G мрежи дават възможност за развитие на Интернет или иначе казано – ще улеснят връзката на множеството свързани с мрежата или помежду си устройства и ще увеличат скоростта и обема на пренасяната информация. Като например устройствата от ежедневието на хората като електроуредите у дома и множеството от сензори в заобикалящата ни среда, чрез които по по-ефективен и лесен начин да управляваме и следим трафика, параметрите на околната среда, осветлението и други процеси във всяко населено място и от всяк точка на света.

 

Как работи 5G?

5G технологията разчита на радиовълни, които представляват част от електромагнитния спектър и служат за връзка между предавателната станция и мобилното устройство. В ежедневието си ние сме заобиколени от електромагнитно излъчване от различни източници като: телевизионните и радиосигналите, различни електроуреди, мобилни телефони и др. Освен тях има и естествени електромагнитни източници като слънчева светлина. Основните притеснения за 5G технологията са, че използва вълни с по-висока честота от предишните мобилни мрежи, като по този начин позволява на повече устройства да имат достъп до интернет едновременно с по-висока скорост на пренос на данни. Вълните на 5G преминават по-кратки разстояния през градската среда, така че мрежите изискват повече предавателни станции в сравнение с предишните технологии, чиито разположение на станциите е по-близо до нивото на земята. 

 

Какви са опасенията и страховете свързани с новата технология? 

Електромагнитните вълни използвани мобилните устройства, предизвикват у хората притеснение относно рисковете, които крият за здравето. Най-често срещаното притеснение е, че могат да причиняват някои видове рак. През 2014 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви, че "няма установени вредни въздействия за здравето, вследстие използването на мобилни телефони", но въпреки това СЗО и Международната агенция за изследване на рака (IARC), класифицират всички радиочестотни лъчи като "възможно канцерогенни", поради факта, че все още няма категорични доказателства, за връзката им с причиняването на рак. В доклада е посочено, че тяхното ниво на опасност е за здравето, колкото това на микровълновата фурна и използването на талк пудрата, а алкохолните напитки и преработеното месо се класифицирани дори с по-високониво риск. Някои от изследванията предполагат статистическа възможност за повишаване на риска от рак за онези, които прекаляват с ползването на мобилни телефони, няма доказателства за диретна връзка между рака и радиовълните, които да са достатъчно убедителни. Все пак има огромна част учени и лекари, които са писали до ЕС с призив за спиране на 5G. Използваните радиовълниза клетъчни телефонни мрежи обаче, не са йонизиращи, което значи, че нямат достатъчно енергия, за да разрушат структурата на ДНК и да причинят клетъчни увреждания.

 

Опасни ли са 5G предавателите? 

Както вече споменахме 5G технологията изисква много нови предавателни станции, които да предават и приемат сигнали от мобилни телефони. Поради необходимостта от повече предаватели разположени по-близо един до друг, най-важното е, че всеки от тях може да работи на по-ниска мощност от предишната 4G технология, което значи, че нивото на облъчване от 5G антени ще бъде по-ниско. Част от 5G се намира в микровълновата лента от електромагнитния спектър, позволен от международните указания. Микровълните генерират топлина в обекти, през които преминават. Въпреки това, нивата използвани за 5G (и по-стари мобилни технологии), топлинните ефекти не са вредни, според Международната комисия за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP). Максималното радиочестотно ниво, на което може да бъде изложен човек от 5G, е толкова малко, че досега не е наблюдавано повишаване на температурата. Дори когато се добави 5G към съществуващата мрежа, се очаква общата експозиция да остане ниска. Честотният обхват на въведените 5G сигнали е в рамките на нейонизиращата лента на електромагнитния спектър и е доста под тези, които се считат за вредни. 

Последни новини