Документи за кампания

Задължителни документи за създаване на нова кампания.

Всяка кампания трябва да има изрядни документи за да запазим доброто име на фондацията и да предпазим нашите дарители от злоупотреби.

Задължителните документи не са много, но всеки един от тях има еднаква по степен важност.

Нашата фондация, финансира два вида кампании.

Кампании свързани с лечение на пациент от което зависи живота му и кампании за подобряване на живота на хората.

Двата вида кампании имат еднакви задължителни документ, а всеки отделен вид има свои специфични допълнителни документи.

 

Задължителните документи за всяка кампания са:

 1. Рамков договор между заявител и фондация „Дарители България“. - Изтегли от ТУК
 2. Снимка подходяща за целите на кампанията
  1. Ако снимката е на непълнолетно лице  е нужно разрешение от родител или законен настойник за публикуване на снимката на детето. - Изтегли от ТУК
 3. Текст който да публикуваме в платформата, представляващ вашия Апел към дарителите.
  1. Възможно е текста да бъде редактиран от нашите администратори с цел подобряване на ефективността му.

Допълнителни документи за кампания набираща средства за лечение

 1. Сканирано копие на актуалната епикриза.
 2. Контакти на лекуващ(и) лекар(и)
 3. Проформа от клиника, доказваща посочената в рамковия договор поискана сума за кампанията
  1. Ако няма налична проформа фактура, е нужно писмено обяснение как ще бъдат похарчени събраните средства.
 4. Бележка от банка на която е посочен IBAN на дарителската сметка и вида на сметката (доказващо, че е дарителска)

 

Допълнителни документи за кампании подобряващи живота на хората

 1. Описателен текст  за какво са необходими средствата, как ще бъдат изразходени и разпределени.
 2. IBAN на който ще бъдат превеждани сумите

 

Подаване на документи

Всички документи трябва да бъдат изпратени на имейл: [email protected] или на адрес:

гр. Варна,
ул. Кв. Иван Рилски, бл.25, вх.Д, ет.2, ап. 74
за Фондация "Дарители България"

Ако сте от град Варна, документите може да бъде донесени и от Вас на място.