Стани дарител

Какво е Дарител

Дарителите са част от потребителите на уеб платформата dariteli.bg

Дарител става автоматично всеки посетител, който безвъзмездно е дарил сума за избрана от него кампания.

Информацията която задължително събираме за всеки дарител, е неговия имейл. Той се използва за създаване на автоматичен акаунт и водене на история за направените през платформата дарения.

Как да направите дарение

За да направите дарение, може да натиснете на бутон "Дари", който се намира на всяка кампания.

фондация "Дарители България", се занимава с блатоворителни кампании за събиране на средства за лечене на деца и възрастни - т.н. частни каузи, както и със някои обществени като приюти за деца и възрастни.

Не всички активни кампании са в платформата, за да запизим анонимност на някои от децата, но всички дарения направи ОТ страна на фондацията са в изключителна нужда.

За да направите дарение към фондацията което да бъде използвано по преценка на нашите специалисти, може да използвате директен банков дебит по сметка:

 

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

IBAN: BG05FINV91501217144396

 

Управление на дарения

Всички дарени суми се изразходват от фондацията в полза на кампанията за която са дарени.

 

Права на дарителя

Дарителя има право да изисква информация за всяка създадена кампания.

Дарителя има право да изисква информация за контакт със заявителя на всяка една кампания

Дарителя няма права да изисква лични данни свързани с която и да е кампания.

Дарителя има право да види епикризата поставена на лицето за което се отнася дадена кампания, ако е налична такава.

 

Задължения на дарителя

При дарение на сума над 30 000 лв, дарителя е задължен да предостави допълнителни документи според приетите Вътрешни правила за контрол на Фондацията за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма.