Стани спонсор

Фондация "Дарители България", е неправителствена организация (НПО).

Като такава, ние нямаме право на лични печалби!

Всички наши членове работят безвъзмездно и със собствени средства за да подпомагат за развитието на нашата фондация.

За да можем да достигнем до повече хора, ни помагат нашите партньори, но за да можем да закупуваме допълнителни материали, техника и др. ние се нуждаем от спонсори.

Спонсорите ни помагат да финансираме както нашата фондация така и каузите над които работим.

Стани наш спонсор и помогни за спасяването и подобряването на много човешки животи!